AK-konsult Stockholm

Anders Joelsson

Affärsområdeschef Konsult

Byggnadsingenjör, Diplomerad fuktsakkunnig, Byggdoktor, KA och Certifierad miljöinventerare enligt CMF. Anders arbetar främst som fuktsakkunnig i byggnadens alla skeden och som projektledare i större skadeutredningar.

08-795 42 68

Olle Widgren

Teamledare och konsult

Byggnadsingenjör, byggdoktor och RBK-certifierad fuktkontrollant. Olle har främst arbetat med skadeutredningar och inventeringar men även med projektering. 

08-795 42 76

Jonas Winther

Konsult

Byggnadsingenjör och byggdoktor med erfarenhet inom byggmaterialutveckling.​ 

Jonas arbetar med skadeutredningar, förebyggande projekt och projekteringsfrågor. Innehar specialistkunskap inom tätskikt, våtrum och cementbaserade bruk.

08-795 42 77

Henrik Sjölund

Konsult

Byggnadsingenjör. Henrik arbetar främst med skadeutredningar och spårgasmätningar. 

08-795 42 69

Maria Nordberg

Chef Miljötjänster, konsult, utbildare och affärsutvecklare

Teknologie licentiat (LTH Byggnadsfysik), LEED AP, certifierad Miljöbyggnadssamordnare, Internrevisor.

Maria har lång erfarenhet från att arbeta med miljö och hållbarhetsfrågor i byggbranschen på såväl företagsövergripande nivå som i enskilda projekts alla skeden. Maria arbetar med affärsutveckling, miljöledning, miljöstyrning i byggprojekt och miljörevision. Prioriterat är även miljöcertifieringar såsom Miljöbyggnad, LEED, Passiv Hus och Svanen. Maria är även en välrenommerad föreläsare och håller kurser/föreläsningar/inspirationspass åt högskolor, intresseorganisationer, företag och projekt.

08-795 42 79

Martin Åkerlind

Konsult

Byggnadsingenjör och Byggdoktor. Martin arbetar främst med skadeutredningar och besiktningar. 

08-795 43 75

Göran Sjölund

Konsult

Göran är Byggdoktor och arbetar med skadeutredningar, besiktningar och som projektledare. 

08-795 43 76

Sten Persson

Konsult

Sten har arbetat över tjugo år som fukttekniker och arbetar främst med skadeutredningar. Sten är auktoriserad provtagare enligt Pegasus lab samt auktoriserad för provtagning enligt RBK:s standard. 

08-795 43 77

Filip Stenfeldt

Konsult

Byggnadsingenjör. Filip arbetar främst med skadeutredningar och miljöinventeringar, samt med fukt- och värmeberäkningar.
Utöver det utför Filip även mätuppdrag så som fuktmätning, täthetsprovning, radon, och termisk komfort.

08-795 42 56

Ingrid Johansson

Laboratorieansvarig

Civilingenjör, Byggdoktor, Certifierad Miljöinventerare enligt CMF och RBK-auktoriserad fuktkontrollant betong. Ingrid arbetar främst med fuktmätningar, både i AK:s eget lab och i fält samt skadeutredningar och miljöinventeringar.

08-795 42 55

Karolina Jernelid

Konsult (mammaledig)

Karolina är Byggnadsingenjör och Byggdoktor. Hon arbetar främst med skadeutredningar, miljöinventeringar och radonproblematik. 

08-795 42 67

Niclas Prytz

Konsult

Byggnadsingenjör. Niclas är Diplomerad Fuktsakkunnig och arbetar främst som fuktsakkunnig och projektledare i större skadeutredningar. 

08-795 42 75

Ulf Hellström

Konsult

08-598 345 23

Marcel Elmir

Konsult

08-795 43 33

AK-konsult Solna

Hemvärnsgatan 15 171 54 Solna

Kontakt

Distriktschef Anders Joelsson

Telefon

08-795 42 68/ 070-4442631 Mail