Anlita oss tidigt för bästa resultat

Förstudie

Ett förebyggande fuktsäkerhetsarbete börjar redan under förstudien. I det här tidiga skedet av nybyggnation kan Polygon och AK-konsult tillföra kunskap om fukt, och om det finns planer på att anpassa byggnaden efter miljökrav eller – certifieringar kan vi bistå med rådgivning och samordning.

Börja med en utredning

Inför en ombyggnation utför vi samma arbete som i nyproduktion, förutom att vi även utreder olika problem – den befintliga byggnaden behöver utredas innan planeringen kan påbörjas. Inför ombyggnation finns det dessutom BBR-krav på att utreda byggnadens status innan ombyggnad påbörjas. Genom att ta reda på hur byggnaden fungerar idag, föreslår vi förändringar och åtgärder.

Polygon och AK-konsult utför bland annat miljöinventering, inventering av radon, fuktstatusinventering, termografering och beräkningar av fukt och värme för att ge dig som är fastighetsägare, totalentreprenör eller projektledare hos byggherre, entreprenör eller extern konsult. Räkna inte med att frågor löser sig automatiskt under projekteringsfasen!

icon
Fördelar

• Minska risken för oförutsedda skador och händelser i befintlig byggnad. • Håll tidplanen i byggprojektet • Håll budget • Minska kostnader för akuta åtgärder

Förstudie: Våra tjänster