Metodiskt arbete med fukt och miljö

Under projekteringsfasen hjälper vi till med att upprätta kravhandlingar för byggnaden i både nyproduktion och ombyggnation. Baserat på ByggaF och vår egen expertis tar vi fram en metodik för fuktsäkerhet och är ett sakkunnigt bollplank för projektörerna. Vi arbetar främst på uppdrag av byggherren men även arkitekter, konstruktörer, projektledare och totalentreprenörer.

Hantera risker i byggprojektet

Våra specialister har lång erfarenhet av att hantera risker och utmaningar i byggprojekt. Genom att ta hänsyn till varje projekts förutsättningar kan vi hjälpa er att ta fram en plan eller visa exempel på lösningar i liknande projekt. Lär av andras misstag! 

icon
Fördelar

• Håll tidplanen i byggprojektet • Håll budget • Minska kostnader för akuta åtgärder • Minska risken för kostsamma viten om byggnaden inte lever upp till kontraktskraven.