Miljø

Polygon og miljøet

Polygon arbejder kontinuerligt for at reducere vores miljøpåvirkning ved at fokusere på at nedbringe vores vand- og energiforbrug samt mængden af affald.

Polygons kerneopgave er at restaurere beskadiget ejendom. Vi har udviklet en række skadeserviceydelser, der er med til at beskytte miljøet, fordi vi nedbringer behovet for at udskifte inventar og udstyr, ligesom det nedbringer mængden af affald. Desuden nedbringer vi indirekte de iboende omkostninger for miljøet i form af indhentning af råmateriale, forarbejdning, energiforbrug og distribution.

Vi har nyskabende løsninger, så vi kan restaurere vandskadet maskineri og køretøjer, der normalt ville blive afskrevet som tab og solgt som en beskadiget vare. Vi restaurerer også elektronik og IT-udstyr, når det er muligt, samt mindre eller moderat beskadiget gods. 

Andre initiativer er Polygons lækagesporingsservice, der er ikke-destruktiv og derfor kræver meget lidt udbedring. Et læk kan være usynligt for det blotte øje. For om muligt at undgå invasive, tidskrævende og dyre foranstaltninger, såsom store udgravninger, bruger vi specialudstyr og teknisk ekspertise til at detektere læk hurtigt og præcist.

Det er Polygons mål at implementere best pratice fra lokale initiativer på tværs af landegrænser i hele Polygon koncernen.