Case studies – Klima

Polygon er med til at bygge Danmarks første svanemærkede lejeboliger

I 2017 står Danmarks første svanemærkede lejeboliger, ”The Hill”, klar til indflytning. Det nye byggeri får et lavt energiforbrug, sundt indeklima og fokus på bæredygtighed.

”The Hill” ligger i Hillerød i Nordsjælland og indeholder 62 lejelejligheder. Det 4.600 m2 store projekt koster 140 mio. kr., og Polygons rolle i byggeriet har været at udvikle og sikre sundt og tørt indeklima under hele byggefasen. Polygon sikrer sundt bygge- og indeklima via ventilation, varme og fugtsikring. Dermed er vi med til at sikre byggeriet som svanemærket. ”The Hill” er et byggeri fri for miljø- og sundhedsskadelige stoffer og ikke mindst et byggeri med generelt stort fokus på bæredygtighed i hele ejendommens levetid.

Polygon har foretaget en fugtteknisk overvågning af hele byggefasen. Alle vores anbefalinger er sket i samarbejde og kommunikation med byggeledelsen. For at sikre et sundt og tørt indeklima under hele byggefasen, anbefalede vi bl.a. en total overdækning af byggeriet, da arbejdet foregik om vinteren. Vi sørgede også for, at der blev boret huller i huldæk til målinger af fugt i beton og gasbeton. Polygon leverede en løsningsmodel til opvarmning og ventilering af byggeriet og oplyste byggeledelsen om, hvordan de skulle tage hensyn til leveringen af deres byggematerialer, så disse blev placeret sikkert og tørt på byggepladsen. Vores overordnede mål igennem hele byggefasen, var at sikre overholdelse af tidsplanerne i byggeprojektet i samarbejde med byggeledelsen og mindske følgeskader relateret til indbygget fugt. Polygon leverede løbende fugtrapporter på samtlige 62 lejligheder for at give grønt lys for videre byggeaktivitet. Således sikrede vi, at fugt ikke blev indesluttet i byggeriet.

I forbindelse med de meget få ophold, der har været i byggefasen, har Polygon kunne træde til og hjælpe. Der var f.eks. nogle tagspær som i en kort periode blev udsat for vand. Her trådte vi til med skimmelsanering af de pågældende tagspær, så arbejdet hurtigt kunne fortsætte. På grund af vores involvering i projektet, har vi kunne træde til med det samme, når der er opstået uforudsete hændelser. Vores generelle kendskab til byggeriet, har givet os rig mulighed for at finde og løse småproblematikker, inden de overhovedet er blevet til rigtige problemer. Det giver tryghed, at vi er ”Altid ved din side”, når uforudsete ting sker i byggeriet.

På ”The Hill” projektet har vi været med til at udvikle en ny form for intelligens i nybyggeri, i form af sundt og tørt byggeri. Det har været rentabelt at anvende Polygon, da Polygons forebyggende arbejde har mindre omkostning i forhold til typiske følgeskadeomkostninger og unødige forsinkelser. Byggeriet er yderligere dokumenteret tørt og sundt, hvilket kommer ejere og beboere til gode fremover. Polygon har sørget for et sundt og tørt klima på den korte bane, så byggeriet har undgået forsinkelser. På den lange bane har Polygon sikret at levetiden af byggematerialer er blevet forlænget, da de ikke har været udsat for vand over længere tid. Polygon har samtidig sørget for, at bygningsejer undgår risikoen forbundet med fugt, gemt i byggematerialer, som bliver synlig efter bygningen er færdig og lejerne er flyttet ind.

”The Hill” projektet har været en stor succes og til gavn for alle parter. I dette projekt har byggebranchen taget forebyggelsesbrillerne på, i stedet for bare at fortsætte med at bygge ”som vi plejer”. Det er sundt for byggeriet, men det er også sundt for hele byggebranchen at have Polygon til at kontrollere og minimere risici forbundet med fugt i byggeri. Polygon arbejder fortsat videre med udviklingen af denne form for opmærksomhed og intelligens i nybyggeri og bæredygtigt nybyggeri. Byggebranchen er moden til at se den økonomiske fordel i at bygge tørt og sundt, og Polygon vil gerne være med til at sætte dagsordenen på dette område fremover.

Ønsker du at høre mere om ”The Hill” byggeriet eller andre muligheder for byggetørring, så tag fat i Polygon for yderligere information: www.polygon.dk - info@polygon.dk - 48140555.