Om Polygon DB

Polygon - kompetence, integritet og empati

Vi stræber altid efter at være de bedste inden for vores felt og kunne tilbyde en komplet vifte af skadeserviceydelser, der opfylder alle vores kundesegmenters behov.

Vores kerneforretning er skadeservice og vi forebygger, kontrollerer og minimerer skadevirkningerne af vand, brand og klima.

Ved at have et klart fokus og være specialister i vores branche, leverer vi en unik service med højeste kvalitet på alle områder. Polygon tilbyder en komplet række ydelser inden for skadeservice og midlertidige klimaløsninger. Det betyder, at vi tilbyder både standardiserede og skræddersyede løsninger inden for skadeservice til en bred vifte af kunder – fra private husholdninger til store virksomheder.

Det er vores medarbejderes passion at hjælpe andre, og det faktum, kombineret med den førende viden og teknologi, gør, at vi kan opretholde en høj standard i vores serviceydelser.   

Vi har årligt mere end 300.000 opgaver på verdensplan, hvor vi hjælper vores kunder; private husejere, virksomheder, den offentlige sektor eller forsikringsselskaber med at vende tilbage til hverdagen efter en skade. Den erfaring og indsigt, som de mange opgaver giver os, driver vores fortsatte udvikling. Det gør det muligt for os at forstå vores kunders behov, og det adskiller os positivt fra vores konkurrenter.

Vores skadeserviceydelser er kategoriseret efter, hvad der er årsag til skaden – vand, brand og klima. Vi sætter ind med forebyggelse af skaden inden den sker, med kontrol af skaden inden for en klart defineret tidsperiode eller med minimering af skaden, efter den er sket. 

Det er vigtigt for os at afdække vores kunders behov og forstå, hvad der er vigtigt for dem, når det kommer til kvalitet, responstid, projektledelse, kommunikation, helbred, sikkerhed og miljø.  

Vores kundesegmenter varierer, men vores primære kunder er anerkendte forsikringsselskaber, men også virksomheder, private husholdninger og den offentlige sektor gør brug af vores ydelser. 

Vores virksomhed har global tilstedeværelse, idet vi opererer i 13 lande på tre kontinenter, og i Europa er vi den ubetingede markedsleder. Med omkring 2.900 medarbejdere på verdensplan og 300 afdelinger placeret rundt i verden, kan vi vedligeholde en lokal tilstedeværelse og være tæt på vores kunder.

Vi er et decentraliseret skadeservicefirma med en organisation, der bygger på en stærk kerne af afdelingsledere, som går op i lokalt entreprenørskab, hvilket er grundlaget for vores succes.

At skabe en enkel organisation er et vigtigt princip i en decentraliseret servicevirksomhed, der satser på at skabe forretning baseret på lokale entreprenører med støtte fra globale retningslinjer.  Vi arbejder kontinuerligt med gennemsigtighed, ansvarlighed og teams, der er store nok til at være effektive, men små nok til at kunne træffe hurtige beslutninger. Det sætter os i stand til at agere efter vores kunders behov, hvilket er afgørende i vores branche.

Hovedprioriteter i Polygons skadeservicearbejde:

  • Hurtig reaktion – stop skaden og forhindre ødelæggende følgevirkninger
  • Identificere skadens omfang og vurdere konsekvenser ved forskellige løsninger
  • Fremlægge en projektanalyse og tilhørende handlingsplan
  • Få genetableret produktionsanlægget så hurtigt som overhovedet muligt
  • Vurdere hvordan øvrig reetablering kan ske billigst og hurtigst muligt
  • Styre, koordinere og informere alle involverede parter effektivt og fyldestgørende
  • Levere den aftalte renovering til aftalt kvalitet og til aftalt tid

Mere om Polygon