Investor Relations

Polygon er en del af Triton

Polygon-koncernen har hovedkvarter i Stockholm, Sverige og opererer i 13 lande. Organisationen er decentraliseret, så de lokale enheder har ansvaret for egen resultatopgørelse, men der er samtidig en klar struktur og retningslinjer for central regnskabsaflæggelse. Polygon følger det svenske kodeks for god selskabsledelse.

Polygon har været ejet af Triton siden 2010. Triton er et privat investeringsselskab, der investerer i og støtter op om den positive udvikling af mellemstore virksomheder med hovedkontor i Nordeuropa. Triton fokuserer på virksomheder i Østrig, Danmark, Finland, Tyskland, Italien, Norge, Spanien, Sverige og Schweiz samt virksomheder, der opererer inden for industri, erhvervsservice og forbruger-/sundhedssektoren.

Triton arbejder på at skabe bedre virksomheder på længere sigt og ønsker at bidrage med bæredygtige driftsmæssige forbedringer og vækst.

Læs mere på www.triton-partners.com

I april 2014 introducerede Polygon-koncernen erhvervsobligationer, der erstattede koncernens tidligere bankfinansiering.