Investor Relations

Polygon er en del af Triton

Polygon har hovedkvarter i Stockholm, Sverige, og opererer i 13 lande. Organisationen er decentraliseret, så de lokale enheder har ansvaret for egen resultatopgørelse og en klar struktur og retningslinjer for central regnskabsaflæggelse. Polygon følger det svenske kodeks for god selskabsledelse.

Polygon har været ejet af Triton siden 2010. Triton er et privat investeringsselskab, der fokuserer på mellemstore virksomheder i Europa og sigter efter at skabe bæredygtig og langtidsholdbar værdi i en omskiftelig økonomi ved at arbejde tæt sammen med ledelsen.

Læs mere på www.triton-partners.com

I april 2014 introducerede Polygon-gruppen erhvervsobligationer, der erstattede koncernens tidligere bankfinansiering.