Klima

Vores klimaløsninger inkluderer kontrol af temperatur eller luftfugtighed i en bygning eller fabrikshal ved hjælp af tørring, afkøling, opvarmning eller fjernmonitorering. Opgavernes længde varierer og kan vare fra måneder til år.

Arbejdet med klimaløsninger

Polygon kan opvarme en byggeplads selv ved frostgrader, reducere fugtniveauet på en olieplatform, så den kan males, ligesom vi kan kontrollere fugtniveauet på en fødevarevirksomhed i løbet af de fugtige sommermåneder.

Et forsvarligt og sundt indeklima er kommet mere og mere på dagsordenen, fordi det har så stor indflydelse på vores ydeevne, velbefindende og helbredstilstand. Mange faktorer øver indflydelse på indeklimaet, herunder byggematerialer, byggekvalitet, ventilation, fugt, lugt, rengøring og, sidst men ikke mindst, skimmelsvamp.

Det kræver ekspertise at sikre, at udstyret kan opnå de ønskede resultater, når klimaforholdene skal justeres. Det kræver blandt andet stor viden om bygningskonstruktioner, luftgennemstrømningsdynamik, ventilationsbehov, betydningen af loftshøjde og træk fra døre og indvirkningen af udendørstemperaturer og luftfugtighed.

Også her har Polygon stor erfaring og ekspertise i at analysere, rådgive og fremkomme med veldokumenterede helhedsløsninger. Vi håndterer fugt aspekter omkring indeklima og vurderer problemstillingen som en helhed – i stedet for at fokusere på enkelte parametre. Vi foretager ikke symptombehandling, men sætter fokus på årsagen til problemet.

Vi bruger kontinuerlig monitorering for at sikre optimale forhold, når vores klimaløsninger og udstyr skal sikre, at fugtniveauer, temperaturer og luftfiltrering opretholdes.

Vores ydelser ved midlertidige klimaløsninger inkluderer:

 • Affugtning
 • Befugtning
 • Aircondition
 • Opvarmning
 • Udluftning
 • HEPA-filtrering
 • Afkølet vand
 • Total klimakontrol
 • Fjernmonitorering
 • Tilpasning af udstyr
 • Projektering