Brand

Ved brand er det Polygons opgave både at gøre rent efter branden og udbedre følgeskader såsom røgskader, oxidering og vandskader forårsaget af slukningsarbejdet.

Efter branden

En hurtig og effektiv indsats er vigtig for at begrænse skader og omkostninger forårsaget af ild og røg.

På en brandtomt fjerner vi aske og nedbrudt materiale og indsamler genstande, der kan restaureres. I visse tilfælde vil arbejdet afsløre yderligere vandskader, der kræver tørring og måske udskiftning af beskadigede overflader eller strukturer.

Vi fjerner alle udbrændte bygningsdele, maskiner og inventar. Herefter inspiceres bygninger og inventar. Her foretager Polygon – typisk i samarbejde med en repræsentant fra kunden – en vurdering af, om der er bevaringsværdige effekter samt tager stilling til opmagasinering, renoveringsindsats, etc. Vores dygtige teknikere har stor erfaring i at vurdere, om restaurering kan lade sig gøre – og om det kan betale sig at renovere i forhold til at nyanskaffe.

Når der er tale om større brandskader deler Polygons afdelinger både viden og udstyr efter behov. Vi bruger ofte underleverandører ved genopbygningsopgaver. Her vil vi som oftest stå for projektledelsen.

Vores hovedopgave er at rydde op efter branden, minimere følgeskaderne og klargøre bygningen, så den kan tages i brug igen hurtigst muligt. Vi ved at tid er penge. Vores skadeservicearbejde i forbindelse med en brandskade er som følger: 

 • rengøre efter brand
 • minimere skader fra røg, oxidering og vand
 • redde og genskabe beskadiget udstyr og dokumenter
 • koordinere underleverandører til genopbygningen

Vores brandskadeservices inkluderer:

 • Bortskaffelse 
 • Transport og opbevaring
 • Håndtering af indbo
 • Rensning
 • Fjernelse af sod
 • Ultrasonisk rensning
 • Lugtbekæmpelse
 • Korrosionskontrol
 • Fjernmonitorering
 • Restaurering af ejendom og indbo
 • Teknisk restaurering