Brand

Ved brand er det Polygons opgave både at gøre rent efter branden og udbedre følgeskader såsom røgskader, oxidering og vandskader forårsaget af slukningsarbejdet.

Efter branden

En hurtig og effektiv indsats er vigtig for at begrænse skader og omkostninger forårsaget af ild og røg.

På en brandtomt fjerner vi aske og nedbrudt materiale og indsamler genstande, der kan restaureres. I visse tilfælde vil arbejdet afsløre yderligere vandskader, der kræver tørring og måske udskiftning af beskadigede overflader eller strukturer.

Vi fjerner alle udbrændte bygningsdele, maskiner og inventar. Herefter inspiceres bygninger og inventar. Her foretager Polygon – typisk i samarbejde med en repræsentant fra kunden – en vurdering af, om der er bevaringsværdige effekter samt tager stilling til opmagasinering, renoveringsindsats osv. Vores dygtige teknikere har stor erfaring i at vurdere, om restaurering af udstyr og indbo kan lade sig gøre – og om det kan betale sig at renovere i forhold til at nyanskaffe. 

Når der er tale om større brandskader deler Polygons afdelinger både medarbejdere, viden og udstyr efter behov. Vi bruger ofte underleverandører ved genopbygningsopgaver. Her vil vi som oftest stå for projektledelsen.

Vores hovedopgave er at rydde op efter branden, minimere følgeskaderne og klargøre bygningen, så den kan tages i brug igen hurtigst muligt. Vi ved at tid er penge. 

 

Vores brandskadeservices inkluderer:

  • Bortskaffelse 
  • Håndtering, transport og opbevaring af indbo
  • Rensning
  • Fjernelse af sod
  • Ultrasonisk rensning
  • Lugtbehandling
  • Korrosionskontrol
  • Fjernmonitorering
  • Restaurering af ejendom og indbo
  • Teknisk restaurering

Skadeservice

Vi står til rådighed hver dag året rundt 24 timer i døgnet. Når skaden er sket - tilkald Polygon så hurtigt som muligt.

Skadeservice

Vi står til rådighed hver dag, året rundt, 24 timer i døgnet. Tilkald Polygon så hurtigt som muligt, når skaden er sket. Jo hurtigere vi kan begynde vores skadebegrænsende arbejde, jo større er chancen for, at vi kan redde betydelige værdier. Polygon rykker ud og stopper eller minimerer skader opstået i forbindelse med f.eks. vandskader, brand, storm eller hærværk.