Tekniske reparationer

Polygon er et kraftcenter for tekniske reparationer af vand- og brandskadet udstyr og maskineri. Det er en højt specialiseret service, der som regel bliver udført under streng kvalitetskontrol i samarbejde med producenten af udstyret. 

I forbindelse med arbejdet bliver det brand- eller vandskadede maskineri demonteret. Det er ofte produktionsudstyr eller komplekse instrumenter. Typisk bliver hver komponent renset, genkalibreret og samlet. Det er præcisionsarbejde, der kræver teknisk ekspertise og indgående viden om hele processen.

Der er op til 60 % at spare på en teknisk restaurering og reparation i forhold til omkostningerne ved at købe nyt maskineri. Der er yderligere besparelser at hente, fordi det også forkorter et eventuelt produktionsstop på grund af leveringstid på nyt udstyr og maskiner, samt man sparer den tid og de ressourcer, der skal bruges til at sætte medarbejderne ind i det nye materiel. Den økonomiske gevinst er endnu større, hvis man medregner den administrative byrde ved at finde og bestille erstatningsudstyr og omkostningerne ved, at produktionen ligger stille i længere tid, før det nye udstyr kan tages i brug.

Vores tekniske restaurerings-ydelser inkluderer:

  • Restaurering af elektroniske apparater, værktøj, maskiner og udstyr
  • Montering og afmontering
  • Reparation
  • Modernisering
  • Konstruktion og udvikling
  • Levering og samling af reservedele