Skadeservice

Vi står til rådighed hver dag, året rundt, 24 timer i døgnet. Når skaden er sket - tilkald Polygon så hurtigt som muligt.

Fra opstået skade til færdigudført opgave

Et væsentligt succeskriterium for optimal skadeservice er, at vi tilkaldes hurtigst muligt. Jo hurtigere vi kan begynde vores skadebegrænsende arbejde, jo større er chancen for, at vi kan redde betydelige værdier, hvilket f.eks. kan være med til at sikre en virksomheds overlevelse.

Vi har 9 afdelinger fordelt over hele landet, hvilket sætter os i stand til straks at rykke ud med skadeservice og være fremme ved indsatsstedet med meget kort varsel.

Polygon rykker ud og stopper eller minimerer skader opstået i forbindelse med brand, vandskader, stormskader, eksplosioner, olie- og kemikalieudslip samt hærværk.

Når skaden er identificeret, hindrer vi ødelæggende følgevirkninger i at udvikle sig. Vi vurderer og dokumenterer skaden, samt afdækker eventuelle risici, miljøproblemer m.v.

På denne baggrund udarbejder vi en handlingsplan og anviser konkrete løsninger med tilhørende budgetter. Disse informationer kommunikeres hurtigt videre til de involverede parter og beslutningstagere med henblik på godkendelse.

Når handlingsplanen er godkendt, går arbejdet i gang. Først fjerner vi alle skadede bygningsdele, maskiner og inventar. Dernæst udbedrer vi skaderne, herunder sikrer og renoverer bygninger, produktionsudstyr og indbo – og vi genskaber skadelidtes værdier om muligt.