Skimmelsvamp

Skimmelsvamp er en organisme, som hyppigt optræder i bygninger  - nye som gamle  - hvor der forekommer fugt. Ud over gener, som i værste tilfælde kan være blandt andet hovedpine, svidende øjne og koncentrationsbesvær, så lugter skimmelsvamp fælt og er på alle måder ubehageligt. Forholder man sig passivt, breder skimmelsvampen sig hastigt og kan i sidste ende gøre bygninger ubeboelige med store renoveringsomkostninger til følge.

Polygon har årtiers erfaring i sanering af skimmelsvamp i bygninger og løsøre. Vi har udviklet en gennemprøvet og konsekvent arbejdsmetode, der effektivt fjerner skimmelsvamp. For at sikre den størst mulige professionalisme i saneringen, arbejder vi sammen med en række uafhængige biologiske rådgivningsfirmaer, som typisk udpeges af kunden. Arbejdet afsluttes med en kvalitetskontrol  - som foretages af den uafhængige rådgiver - hvor alle processerne i arbejdet beskrives og dokumenteres, hvilket er skadelidtes garanti for veludført arbejde