Sunde Bygninger

Sunde Bygninger - vi hjælper dig med at vedligeholde dine bygninger

Ifølge en undersøgelse af den offentlige bygningsmasse lavet af Rambøll i 2010 vurderes det, at det offentlige vil tabe op til 100 mia. kr. i bygningsværdier i de kommende år på grund af manglende vedligeholdelse og nedslidning.

Sunde Bygninger er et samarbejde mellem Goritas A/S, Contea Assurance A/S og Polygon A/S, som har til hensigt at hindre yderligere forfald og nedslidning af bygninger.

Manglen på penge til at holde bygningerne i form, lægger et hårdt pres på medarbejdere i det offentliges ejendomsafdelinger, som skal få færre midler til at række længere og sætte ind, hvor behovet for at forebygge og udbedre skader er størst.

I samarbejde med medarbejdere i kommuner, boligselskaber, mv. ønsker vi at udnytte vores værdifulde viden om fugt- og skimmelsvampeproblematikker, og vi fastholder, at vedligeholdelsestilstanden har betydning for bygningernes sundhedstilstand.

Der skal være fokus på, hvad der kan gøres for at forebygge og prioritere indsatsen inden for bygningsvedligeholdelse. Vi er sikre på, at vi sammen er bedre rustede til at anvende midlerne fra vedligeholdelseskontoen bedst muligt, så vi hindrer yderligere forfald og nedslidning af bygninger.

Gå til Sunde Bygninger hjemmesiden

Vores formåL med Sunde Bygninger er:

  • At sikre bygningernes tilstand som anvendelige og at forebygge driftsforstyrrende skader
  • At sikre optimalt og sundt indeklima for bruger og ejer af bygningerne
  • At sikre de ansvarlige bygningsejere / bygningsadministratorer informationer og overblik over bygningernes tilstand

SUNDE BYGNINGER TILBYDER