Vores ansvar

Det er vores ansvar at drive forretning ved hjælp af høje etiske standarder, respekt for individet og samfundet, og ikke mindst sørge for en bæredygtig praksis, der bidrager til et bedre miljø. Vi forventer, at vores medarbejdere går forrest som et godt eksempel og bruger vores værdier: kompetence, integritet og empati som ledetråde i deres hverdag.

Vi sørger altid for at overholde gældende love, regler, standarder og krav, herunder også etiske standarder, der gælder for vores forretningsområde. Vi arbejder i farlige miljøer, og derfor kan der ske uheld. Det er derfor vigtigt, at vi sørger for at tage alle forholdsregler, så vi undgår ulykker og arbejdsskader bedst muligt, og yderligere gør vores bedste for at mindske sygefraværet. Vi arbejder konstant på at nedbringe vand- og energiforbrug samt mængden af affald.  

Udover vores ansvar angående miljø, sundhed og sikkerhed samt god selskabsledelse, samarbejder vi også med brancheorganisationer for at drive kvalitetsstandarder og fremme bedre vilkår for vores arbejdsstyrke, etiske forretningsmetoder og miljøinitiativer. 

Polygon er medlem af SBA, som er Servicebranchens Arbejdsgiverforening og en organisation under Dansk Industri. Som medlem af SBA er Polygon forpligtet til at overholde Servicenormen, som består af en række krav omhandlende opdaterede serviceattester og forsikringsvilkår, kvalitet, miljø, arbejdsmiljø, personalepolitik, uddannelse af personalet og kontrakter på underleverandører.

SBA arbejder for at løfte kvaliteten i servicebranchen, ved at medlemmerne overholder Servicenormen. Dette fungerer derfor også som kundernes garanti for, at tingene bliver gjort etisk og fagligt korrekt hos Polygon. Servicenormens mærke sender et klart signal til kunder, medarbejdere, myndigheder og samfundet om, at Polygon er en etisk ansvarlig samarbejdspartner. Du kan læse mere om Servicenormen på sba.di.dk.

Mere om Polygons ansvar