Sundhed og sikkerhed

Sundhed og sikkerhed

Medarbejdervelfærd er vigtigt for Polygon. Vi arbejder struktureret for at undgå ulykker på alle vores arbejdspladser. Derfor holder vi øje med sygefraværet i alle lande og holder øje med arbejdsskader via månedlige rapporteringer. Vi arbejder i farlige miljøer, og derfor kan der ske uheld, men vi tager alle forholdsregler. 

Vi har sikkerhedsretningslinjer, og vi sikkerhedsuddanner vores medarbejdere og arbejder fortsat på at nedbringe antallet af ulykker. I vores branche er beskyttelsesudstyr og -tøj samt udluftning for at undgå eksponering for skadelige stoffer afgørende, ligesom vi er opmærksomme på ikke at udlede farlige partikler, når vi rydder op på et skadested.