Case studies – Brand

Brand i "Stalden"

Polygon blev tilkaldt af Gribskov brandvæsen, da der havde været brand i Græsteds lokale værtshus ”Stalden”.

Polygon blev kaldt ud til ”Stalden” om natten, hvor vi i første omgang afsikrede døre og vinduer, så uvedkommende ikke kunne komme ind.

Polygon foretog en grundig gennemgang af bygningen i samarbejde med taksatoren fra forsikringsselskabet og konstaterede, at bygningen var så medtaget, at alt skulle væk helt ind til murværket. Ydervægge ved brandtomt var malet med flere gange struktur plastmaling, som var blevet til en smeltet boblet masse på overfladen. Polygon valgte at sandblæse væggene for at opnå et optimalt resultat og sikre, at ingen rester af smeltet plastik var tilbage. En yderligere fordel ved sandblæsning i stedet for nedslibning var, at lugtgenerne fremadrettet blev minimale.

Den største udfordring i restaureringen lå i, at bygningen var fra 1600-tallet og havde synlige bærende bjælker. De gamle bjælker havde store sprækker, som naturligt havde udviklet sig på grund af alderen, hvilket gjorde, at det ikke var muligt at slibe dem med et tilfredsstillende resultat. Bjælkerne ville ikke holde til sandblæsning, så Polygon valgte at lavablæse bjælkerne, da denne proces var en del mere skånsom end sandblæsning. Fordelen ved at lavablæse bjælkerne i stedet for at slibe dem var, at vi dermed kunne rense i alle sprækker og huller i træet. Der var tre af bjælkestøtterne, som var så medtaget, at de måtte skiftes, men resten af bjælkerne blev renset til et yderst tilfredsstillende resultat.

Polygon - Polygon - udbedrer skaden efter brand

Ved endt afrensning var lugtgenerne også blevet så minimale, at Polygon kunne nøjes med at udføre en omgang ozonbehandling af området, hvilket er utroligt, når man tænker på omfanget af brandskaden, da vi ankom til stedet. Denne sag er blot et eksempel på, hvor vigtigt det er, at analysere de mange løsningsmuligheder for at opnå det mest optimale resultat. Et resultat som Polygon baserer på 60 års erfaring med viden, teknologi og mennesker.

Polygon - udbedrer skaden efter brand
Polygon - udbedrer skaden efter brand i "Stalden"
Polygon - udbedrer skaden efter brand