Case studies – Vand

Skimmelsvamp i kloster

Sankt Joseph Klosteret klagede over, at hele kirkesalen lugtede kraftigt af kældermug. Klosteret kontaktede Polygon for at finde årsagen.

Da Polygon første gang besøgte klosteret, kunne vi konstatere kraftig forhøjet fugt og lugt af skimmelsvamp på undersiden af et rødt tæppe i kirken med underliggende trækonstruktion. Nærmere undersøgelser viste, at der var rørbrud på det varme vand i krybbekælderen og kraftig skimmelsvamp i nævnte konstruktion.

Rørbruddet blev straks repareret og skadestedet begrænset med opbygning af plastvægge/forsegling for at mindske skimmelsporespredning. Der blev foretaget demontage og udsmidning af kirkens alterdæk (trækonstruktion med tæppe på) pga. skimmel. Alt arbejdet blev foretaget med undertryk i skadesområdet.

Der blev efterfølgende skimmelsaneret og affugtet indtil området blev konstateret rent og tørt. Polygons arbejde blev udført hurtigt og effektivt, og klosteret kunne hurtigt tages i brug igen.

Polygon - udbedring af skimmelsvamp i kloster

Polygon udfører skadebegrænsning hos Sankt Joseph Klostret.
Polygon - skimmelsvamp udbedring