Case studies – Brand

Varelager reddet efter brand

Virksomheden Philips kontaktede Polygon, da de behøvede assistance i forbindelse med en brandskade på deres lager i Danmark.

Philips producerer teknologiske enheder og er en international virksomhed med hollandske rødder. Philips i Holland havde tidligere arbejdet med Polygon i Holland, hvilket Philips havde været meget tilfreds med, og de kontaktede derfor Polygon i Danmark, da de havde brug for skadeservice på disse kanter.

Polygon aftalte hurtigt at mødes med Philips på skadestedet, så de kunne gennemgå lageret sammen. Tit er det nødvendigt at starte skadebegrænsningsprocessen så hurtigt som muligt for at minimere skader fra røg, oxidering og vand. Philips var nervøs for, at deres varelager var totalskadet, men det viste sig, at de havde været ”relativt heldige”, da den egentlige brand havde været på et autoværksted, som Philips deler adresse med.

Vi gennemgik lageret, og det viste sig, at det største problem var et lugtproblem efter branden samt en mindre vandskade. Polygon estimerede at kunne redde 90-95% af Philips varelager, hvis vi fik lov at komme i gang med arbejdet lige med det samme. Efter gennemgangen var både Polygon og Philips fortrøstningsfulde, og så frem til et videre samarbejde. Polygon lavede hurtigt et tilbud på arbejdet med en handlingsplan, konkrete løsninger og tilhørende budget. Tilbuddet blev leveret til Philips samme dag, og aftalen blev godkendt. Et par dage senere, da vejen ind til lageret var fremkommelig, begyndte Polygon at tømme lageret og køre varerne til et af vores egne Polygon lagre. Her blev varerne renoveret, og det lykkedes os at redde omkring 95% af Philips’ varelager.

Varerne blev efterfølgende opmagasineret hos Polygon, imens Philips’ eget lager blev renoveret. Philips havde selvfølgelig adgang til lageret og varerne, så de kunne hente, hvad de havde brug for på Polygons lager.

Denne sag er beviset på, at hurtig udrykning, professionel håndtering og god planlægning af sagsforløbet er med til at redde så meget som muligt ved en skade. Når alle arbejder på at opnå det bedst mulige resultat, så kan alle også være tilfredse med udfaldet. Det skaber en positiv oplevelse både for kunden og for Polygon.

Denne sag viser også en af mange styrker i Polygon Group. Polygon leverer en professionel service flere steder i verden, som giver tilfredse kunder. Tilfredse kunder skaber flere jobs i Polygon - også på tværs af landegrænser. I dette tilfælde medførte det gode arbejde fra Polygon Holland at Polygon Danmark fik en ny kunde. Polygon Danmark fulgte i Polygon Hollands fodspor og leverede også et godt stykke arbejde, som kunden var meget tilfreds med. Nu afventer vi bare, at den gode sag hos Polygon Danmark giver et nyt job til Polygon et andet sted i verden…