Asbest, PCB og bly

Specialrengøring
Service icon

Når vi er ude på en brand eller vandskade, kan det være nødvendigt at fjerne de skadede bygningsdele, så vi kan genoprette og restaurere. I den forbindelse kommer vi bl.a. i kontakt med asbest, PCB og blyholdige materialer, hvilket kræver grundig viden om hvordan de miljøfarlige stoffer i materialerne håndteres.

Asbest kan ikke brænde og er derfor blevet brugt i en lang række bygningsmaterialer op til midten af 1980'erne. Asbest kan findes i bl.a. vægge, lofter, tage, gulvbelægninger, men også i fugemasse og pudsmaterialer. 

Ved arbejde med asbest og asbestholdige materialer kan der opstå støv, som i værste fald kan forårsage kræftsygdomme hovedsageligt i og omkring lungerne. Støvet kan spaltes i fibre og kan være så fint, at det ikke kan ses med det blotte øje.  

Vores medarbejdere har været på kursus i håndtering af PCB, asbest og bly og sørger derfor for, at de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger bliver taget, og materialerne bliver håndteret korrekt. Opgaven udføres altid professionelt af vores medarbejdere efter gældende lovkrav.