Vand

Vandskader kan skyldes mange årsager, f.eks. oversvømmelser, voldsom regn, storme og VVS-problemer på grund af frost eller utætte rør.

Efter vandskaden

Når vi bliver kaldt ud til et skadested med en vandskade, er vores første opgave at vurdere omfanget af skaden, og hvordan vi bedst kan udbedre skaden.

Vores skadeservicearbejde ved vandskader inkluderer blandt andet at pumpe overskydende vand væk og fjerne møbler og andre værdigenstande for at forhindre yderligere skader. Når skaden er afbødet, begynder tørreprocessen ved hjælp af energibesparende tørrings- og affugtningsudstyr.

Kombinationen af de våde materialer, luftgennemstrømning og fugtniveauet afgør, hvordan opgaven skal løses. Udover standardudstyret kan der af og til blandt andet være brug for varmemåtter. I nogle tilfælde vil Polygon også sørge for restaurering af skadestedet ved for eksempel at udskifte vægge, gulve og armaturer.  

Ved hjælp af fjernmonitorering kan vi løbende måle temperatur, fugtniveau, vandindhold og niveauet af kuldioxid. På den måde kan vi hele tiden justere indsatsen og holde kunden bedre orienteret, samtidig med, at tørretiden reduceres.

Ved store katastrofer har Polygon et nødlager af affugtere, ventilatorer og andet udstyr, der kan indsættes indenfor 24 timer over hele Europa. Vores Eurostock-lager er unikt, og vi har således kapacitet til øjeblikkeligt at træde til ved større hændelser.  

Vores services ved vandskade inkluderer:

  • Forsikringskrav
  • Specialiserede vandservices
  • Alarmrespons
  • Skadesvurdering
  • Fjernaflæsning
  • Nedrivning
  • Affugtning
  • Udbedring af skimmel