Vand

Vandskader kan skyldes mange årsager, f.eks. oversvømmelser, voldsom regn, skybrud, storme og VVS-problemer på grund af frost eller utætte rør.

Service icon

Vand

Vandskader kan skyldes mange årsager, f.eks. oversvømmelser, voldsom regn, skybrud, storme og VVS-problemer på grund af frost eller utætte rør.

Når Polygon bliver kaldt ud til et skadested med en vandskade, er vores første opgave at vurdere omfanget af skaden, og hvordan vi bedst kan udbedre skaden.

Vores skadeservicearbejde ved vandskader inkluderer blandt andet at pumpe overskydende vand væk og fjerne møbler og andre værdigenstande for at forhindre yderligere skader. Møblerne kan opmagasineres på en af vores lagre. Ved kloakskader sørger Polygon også for desinficering og rengøring. Når skaden er afbødet, begynder tørreprocessen ved hjælp af vores energibesparende tørrings- og affugtningsudstyr.

Kombinationen af de våde materialer, luftgennemstrømning og fugtniveauet afgør, hvordan opgaven skal løses.

Ved store katastrofer har Polygon et nødlager af affugtere, ventilatorer og andet udstyr, der kan indsættes indenfor 24 timer over hele Europa. Vores Eurostock-lager er unikt, og vi har således kapacitet til øjeblikkeligt at træde til ved større hændelser.  

Vores services ved vandskade inkluderer:

  • Alarmrespons
  • Skadesvurdering
  • Nedrivning
  • Rengøring og sanering
  • Affugtning
  • Skimmelsanering

Mere om vandskader