Fugtskader og Fugtkontrol

Vand
Service icon

Polygon har særlige kompetencer, når det gælder identificering, analyse og udbedring af fugtskader. Vores tekniske udstyr i kombination med vores dygtige fugtteknikere og store erfaring på området sikrer kunden en optimal fugtbekæmpelse og holdbar renovering af bygninger, inventar m.m.

I alle vores 15 fuld service skadeserviceafdelinger er der eget fugtteknik-kontor med kompetente fugtteknikere, som klarer de daglige affugtningsopgaver. Vi har desuden en landsdækkende specialiseret fugtafdeling, som varetager udtørring af nybyggeri og komplekse affugtningsopgaver. Alle vores fugtteknikere har byggefaglig uddannelse og er efteruddannet på vores interne fugtkurser.

I en skadesvurdering undersøger vores teknikere omfanget af skaden, etablerer passende affugtning og laver en restaureringsplan. Derefter udarbejdes en fugtrapport med efterfølgende kontrolmålinger. Vores løsningsforslag til udbedring af skaden overholder BYG-ERFA’s vejledning for affugtning af konstruktioner (for fugtteknik-kontorerne i skadeservice afdelingerne) og for nybyggeri (for vores landsdækkende specialiseret fugtteknisk afdeling).

Ved store katastrofer har Polygon et nødlager af affugtere, ventilatorer og andet udstyr, der kan indsættes indenfor 24 timer over hele Europa. Vores Eurostock-lager er unikt, og vi har således kapacitet til øjeblikkeligt at træde til ved større hændelser. Affugterne kan levere alt fra 150-10.000 m3 luft, så vi har altid den rigtige maskine til den specifikke opgave.

VORES FUGTTEKNISKE RÅDGIVNINGSYDELSER INKLUDERER:

  • Skadeundersøgelse
  • Fugtmåling
  • Kontrol og monitorering
  • Affugtning