Skimmelsvamp

Vand
Service icon

Polygon har stor erfaring med sanering af skimmelsvamp i bygninger og på løsøre.

Skimmelsvamp er en organisme, som hyppigt optræder i bygninger - nye som gamle - hvor der forekommer fugt. Ud over gener, som i værste tilfælde kan være blandt andet hovedpine, svidende øjne og koncentrationsbesvær, så lugter skimmelsvamp fælt og er på alle måder ubehageligt. Forholder man sig passivt, breder skimmelsvampen sig hastigt og kan i sidste ende gøre bygninger ubeboelige med store renoveringsomkostninger til følge.

Vi har udviklet en gennemprøvet og konsekvent arbejdsmetode, der effektivt fjerner skimmelsvamp. Skimmelsanering udføres via kemimetoden med Hysan eller Protox produkter eller via tørisblæsning. Ved tørisblæsning sørger vi for at etablere afskærmningsvægge og opsætte luftrensere med Hepa-filtre eller direkte udsugning, for at begrænse spredning af sporer under arbejdet.

Vi foretager indledende prøver for at kortlægge skimmelens omfang og type, hvorefter vi udarbejder en afrensningsbeskrivelse. Arbejdet afsluttes med en kvalitetskontrol, som foretages af en ekstern leverandør. Dette er kundens garanti for et veludført arbejde.

Derudover gør vi i Polygon også brug af en skimmelhund, der hurtigt og skånsomt kan identificere skimmelsvamp på forskellige lokationer og bygninger. Igennem en helt særlig træning har hunden lært at markere, når den opfanger skimmelsvamp. I mange tilfælde er skimmelsvamp et helbredsskadeligt indeklimaproblem, der er usynligt for mennesker, og man kan ofte have mistanke om skimmel, uden at kunne se det. Derfor er det helt ideelt at få hjælp fra en skimmelhund, der kan hjælpe med at identificere skimmel, uden der er behov destruktive indgreb. Dette er en fordel, da det både mindsker omkostningerne samtidig med, at det er hurtigt, effektivt og skånsomt.