Polygons adfærdskodeks beskriver hovedprincipperne for Polygons sociale ansvar, samt de personlige, etiske og professionelle principper, som alle medarbejdere i Polygon skal overholde, og som er en rettesnor for vores relationer med andre medarbejdere, kunder, leverandører, samfundet og aktionærerne.

Alle ledere hos Polygon har ansvaret for at informere medarbejderne om adfærdskodekset, og alle medarbejdere har ansvaret for at holde sig ajour med kodekset. Polygons adfærdskodeks bygger på princippet om, at alle medarbejdere er personer med ansvar for deres egen faglige opførsel.

Læs hele vores Adfærdskodeks