Miljø

Polygon og miljøet

Polygon DB arbejder kontinuerligt for at reducere vores miljøpåvirkning ved at fokusere på at nedbringe vores vand- og energiforbrug samt mængden af affald.

Polygon DB’s kerneopgave er at restaurere beskadiget ejendom. Vi har udviklet en række skadeserviceydelser, der er med til at beskytte miljøet, da vi reparerer og bevarer så meget som muligt. Vi nedbringer dermed behovet for at udskifte inventar og udstyr, hvilket mindsker omkostningerne for miljøet i form af indhentning af råmateriale, forarbejdning, energiforbrug og distribution, ligesom det nedbringer mængden af affald.

Vi har nyskabende løsninger, så vi kan restaurere vandskadet maskineri og udstyr, der normalt ville blive afskrevet som tab. Vi restaurerer også elektronik og IT-udstyr, når det er muligt, samt mindre eller moderat beskadiget gods. 

Som en del af vores miljøarbejde donerer vi møbler og andre genstande til Folkekirkens Nødhjælp. Det sker i samarbejde med Topdanmark Forsikring.

Når en kunde f.eks. har haft en vand- eller brandskade og fået sin erstatning, vurderer vi, om det kan betale sig at renovere de skadede møbler og genstande. Kan det ikke det, men er tingene stadig noget værd, donerer vi dem til Folkekirkens Nødhjælp. Så kan de blive videresolgt i Folkekirkens Nødhjælps genbrugsbutikker.

På den måde støtter vi Folkekirkens Nødhjælps arbejde rundt om i verden og undgår samtidig, at møblerne går tabt i forbrænding.