Miljø

Polygon og miljøet

Polygon arbejder kontinuerligt for at reducere vores miljøpåvirkning ved at fokusere på at nedbringe vores vand- og energiforbrug samt mængden af affald.

Polygons kerneopgave er at restaurere beskadiget ejendom. Vi har udviklet en række skadeserviceydelser, der er med til at beskytte miljøet, da vi reparerer og bevarer så meget som muligt. Vi nedbringer dermed behovet for at udskifte inventar og udstyr, hvilket mindsker omkostningerne for miljøet i form af indhentning af råmateriale, forarbejdning, energiforbrug og distribution, ligesom det nedbringer mængden af affald.

Vi har nyskabende løsninger, så vi kan restaurere vandskadet maskineri og udstyr, der normalt ville blive afskrevet som tab. Vi restaurerer også elektronik og IT-udstyr, når det er muligt, samt mindre eller moderat beskadiget gods.