Vastuumme

Vastuumme

Pyrimme toimimaan korkeiden eettisten periaatteiden mukaan, yksilöitä ja yhteiskuntaa kunnioittaen sekä kestävän kehityksen mukaisesti niin, että huolehdimme omalta osaltamme ympäristöstämme.

Vastuu

Pyrimme toimimaan korkeiden eettisten periaatteiden mukaan, yksilöitä ja yhteiskuntaa kunnioittaen sekä kestävän kehityksen mukaisesti niin, että huolehdimme omalta osaltamme ympäristöstämme. Odotamme työntekijöiltämme arvojemme mukaista toimintaa, jonka periaatteina ovat luottamus, asiantuntemus ja asiakkaan huomioiminen.

Luottamuksella tarkoitamme vastuullisuutta ja rehellisyyttä. Vastuullisuus tarkoittaa vastuun ottamista omasta toiminnasta sekä suhteessa asiakkaisiimme että myös toisiimme. Rehellistä toimintaa korostamme yrityksen kaikilla tasoilla. Luotettavuus on tärkeä osa tarjoamiamme palveluita ja piirre, jota Polygon arvostaa erityisesti.

Hallintotapa

Polygon noudattaa lakeja, säädöksiä, standardeja ja muita toimialaamme koskevia vaatimuksia, kuten eettisiä toimintaperiaatteita.

Noudatamme hyvän liiketavan periaatteita, joissa määritellään selkeästi asianmukaiset tavat asiakkaiden, työntekijöiden, alihankkijoiden ja muiden osapuolten kanssa toimimiseen. Yksi ydinarvoistamme on rehellisyys, ja asiakkaidemme tuleekin voida luottaa siihen, että toimimme aina heidän parhaaksensa. Myös alihankkijoidemme on tärkeä tuntea Polygonin hyvän liiketavan periaatteet ja noudattaa niitä.

Polygon on laatinut selkeät korruption ja kartellien vastaiset ohjeet. Emme hyväksy korruptiota missään määrin ja olemme täysin sitoutuneet noudattamaan reilun kilpailun periaatteita. Ohjeiden tarkoituksena on kertoa tästä selkeästi ja tukea kaikkia työntekijöitä toimimaan korruption vastaisesti.

Jos työntekijä havaitsee, että yhtiön ohjeita, sääntöjä tai eettisiä periaatteita on rikottu, työntekijä voi ilmoittaa tästä erityisesti näistä asioista vastaavalle taholle, jos asiaa ei jostain syystä ole mahdollista käsitellä suoraan esimiehen tai henkilöstöosaston kanssa.

Ota yhteyttä!
020 7484 01 
Lähetä viesti Polygonille.

Päivystys toimistoajan ulkopuolella
020 7484 00

Vastuumme terveydestä, turvallisuudesta ja ympäristöstä

Ota yhteyttä!