Polygon ja ympäristö

Polygon pyrkii vähentämään toimintansa ympäristövaikutuksia kiinnittämällä huomiota veden ja energian kulutukseen sekä jätteiden määrään.

ympäristöystävällinen kestävä kehitys - polygon

Vahingoittuneen kiinteistön ja omaisuuden korjaaminen on ympäristöystävällistä, sillä se vähentää uusien materiaalien ja laitteiden hankintatarvetta ja rajoittaa kaatopaikalle päätyvän jätteen määrää. Polygon on kehittänyt valikoiman palveluita, jotka vähentävät merkittävästi valmistustarvetta ja siitä ympäristölle aiheutuvia seurauksia, kuten raaka-aineiden hankintaa ja käsittelyä, energiankulutusta ja jakelua.

Innovatiiviset ratkaisumme mahdollistavat sellaisten vesivahingoista kärsineiden laitteiden ja koneiden korjaamisen, jotka muutoin olisivat käyttökelvottomia ja jouduttaisiin myymään vahinkotavarana. Saksassa sähkö- ja IT-laitteiden kunnostusprosenttimme on tällä hetkellä 50, ja vähäisiä tai kohtalaisia vaurioita kärsineiden laitteiden kunnostusprosentti on yli 96.

Muita Polygonin ympäristöä huomioivia ratkaisuja ovat vuotojen paikantamispalvelut, joiden avulla pyritään minimoimaan tarvittavat purkutyöt ja niiden jälkeiset korjaukset, sekä ExactAire®-järjestelmä, joka on edistyksellinen menetelmä tilapäisissä ratkaisuissa käytettävien laitteiden tehokkuuden valvontaan ja energiankulutuksen minimointiin.

Ruotsalaisten asiakkaiden tarpeiden pohjalta kehitetty, Polygonin suunnittelema energiatehokas kuivain alentaa sähkönkulutusta ja kuivaa perinteisiä kuivaajia tehokkaammin.

Isossa-Britanniassa Lightfoot-nimellä kutsuttu hankkeemme antaa kuljettajalle palautetta tämän ajotavasta ja pyrkii näin pienentämään toimintamme hiilijalanjälkeä. Kuljetuskalustomme hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet viidellä prosentilla, ja tavoitteenamme on päästä 10 prosentin vähennykseen.

Polygon pyrkii ottamaan onnistuneita, paikallisia hankkeita käyttöön parhaina käytäntöinä myös muissa maissa.

Ota yhteyttä!