Kuivain

Tehokkaat ja tarkoitukseen sopivat kuivaimet Polygonilta.

kuivain kuivaimet kuivaaja kuivaajat polygon

Kuivain on laite, jolla kuivataan kosteat rakenteet ja materiaalit. Kuivausprosessia tehostetaan käyttämällä samanaikaisesti puhaltimia, jotka kierrättävät ilmaa. Kuivaimen kapasiteetin ja mallin valintaan vaikuttavat poistettavan kosteuden määrä, tilan koko, rakenteiden tyyppi, tilan käyttötarkoitus, kiireellisyys jne. Asiantuntijamme tuntevat erilaiset rakenteet ja heillä on kokemusta erilaisten ympäristöjen kuivaamisesta, joten he osaavat valita kuhunkin tapaukseen tehokkaimman ja tarkoitukseen sopivimman laitteiston.

Erilaiset kuivainlaitteet

Ilmankuivain
Ilmankuivaimen toiminta perustuu pyörivään, kosteutta sitovaa ainetta sisältävään roottoriin. Prosessi ilma eli kuivattava ilma ohjautuu roottorin läpi tietyssä vyöhykkeessä sen pyöriessä ja tällöin kosteus sitoutuu roottoriin. Kuivattu ilma voidaan johtaa tämän jälkeen haluttuun paikkaan. Kosteus poistetaan roottorista toisessa pyörimisvyöhykkeessä lämpimän, regenerointi-ilman avulla. Vesihöyryä sisältävä, kostea ilma johdetaan ulos.
Ilmankuivainten kondenssikuivainmallissa kostea ilma kondensoituu vedeksi ja se voidaan johtaa esimerkiksi viemäriin.
Polygonilla on käytössä lukuisia erilaisia ilmankuivainmalleja, joiden ilmamäärät vaihtelevat 50 – 5000 m3/h ja kuivauskapasiteetit 4 – 800 kg vettä/vrk.

kuivain_lämpölevyt_polygon

Lämpömattokuivain
Polygonin lämpömatot soveltuvat erittäin hyvin myös ahtaiden paikkojen kuivaukseen.

Lämpölevykuivain
Lämpölevyjä käytetään paljon paikalliseen betonirakenteiden kuivaukseen. Ne voidaan kiinnittää myös kattoon. Polygonilla on runsaasti lämpölevykalustoa ja levyjä on myös eri kokoisina.

FastDry–kuivain
Polygonin FastDry-kuivaajilla pystytään kuivaamaan myös hyvin paksut betoni- ja tiilirakenteet erittäin nopeasti.

Lämpösauvakuivain
Lämpösauvoja käytetään betoni- ja tiilirakenteiden kuivaukseen FastDry-kuivaajien sijaan, silloin kun FastDry-kuivaajia ei voida jostain syystä käyttää.

Kun tarvitset kuivauspalvelua tai kuivaajia vuokralle, ota yhteyttä lähimpään Polygonin toimipaikkaan. Yhteystiedot.

Tutustu kuivauspalveluihimme: