Projektipäällikkönä sisäilmatutkimusten parissa työskentelevää Kaita motivoi työssään vaihtelevuus ja haastavuus sekä onnistuminen ongelmien ratkaisemisessa ja sen myötä asiakkailta saatu kiitos.

Käytännön työtä ja paperihommia

Kai Vähämaa toimii Helsingissä Polygonin sisäilmapalveluiden projektipäällikkönä. Hänen työhistoriansa Polygonilla ulottuu vuoteen 2002, jolloin hän aloitti kesätyöntekijänä Seinäjoella silloin vielä Munters-nimellä toimineessa yrityksessä, ja kokopäiväisesti hän on työskennellyt Helsingin toimipisteessä vuodesta 2010 lähtien.

”Vastuualueenani ovat sisäilmatutkimukset pääkaupunkiseudulla. Kohteita on ollut laidasta laitaan, mutta nykyään painopiste on yritys- ja julkissektorin kohteissa.”

”Projekti lähtee liikkeelle siitä, että asiakkaalta tulee meille tarjouspyyntö tai kysely sisäilmatutkimuksista. Ensimmäiseksi selvitetään taustatietoja: koetut ongelmat kuten käyttäjien oireet ja hajuhaitat sekä rakennuksen ja tarkasteltavien tilojen perustiedot. Useimmiten – suuremmissa kohteissa aina – tehdään vielä myös kohteella katselmus, jonka perusteella tehdään tutkimussuunnitelma ja kustannusarvio tai tarjous. Kohteet ja niiden ongelmat ovat yksilöllisiä, minkä vuoksi myös tutkimusten sisältö ja eri osa-alueiden painotus vaihtelevat”, Kai kertoo

”Tutkimusten jälkeen havainnot raportoidaan ja tehdään toimenpidesuosuositukset, ja joissain tapauksissa järjestetään erillinen tiedotustilaisuus käyttäjille. Oman työni pääpaino on vahvasti tutkimuksissa, mutta toki hyvin usein sitä on enemmän tai vähemmän tekemisissä myös jatkotoimenpiteiden kanssa. Noin puolet työajastani on kenttätyötä kohteissa ja puolet on tutkimusraporttien kirjoittamista sekä muuta toimistotyötä, myös joitakin kehitys- ja yhteistyöprojekteja on meneillään”, Kai lisää. 

Hyvät edellytykset jatkuvaan kehittymiseen

Kai pitää työssään erityisesti siitä, että se on sisällöltään hyvin vaihtelevaa.

”Koskaan ei ole kahta samanlaista työpäivää, sillä kohteet ja niissä esiintyvä ongelmat vaihtelevat laajalla skaalalla. Työssä joutuu oppimaan ja saa oppia uutta koko ajan, kun uusia asioita tulee eteen. Ala kehittyy ja uutta tutkimustietoa tulee jatkuvasti. Tykkään siitä, että työssä on haastetta”, hän toteaa.

Koko työuransa ajan Kai on ollut oikein tyytyväinen Polygoniin työnantajana.

”Olen aina pitänyt Polygonia hyvänä työnantajana, joka on kohdellut minua hyvin. Suuri yritys tuo tietynlaista vakautta. Sisäisten koulutusten lisäksi olen työnantajan tukemana hankkinut itselleni VTT:n myöntämät Rakenteiden kosteuden mittaaja- ja Rakennusterveysasiantuntija-sertifikaatit. Erityisen kiitollinen olen saamastani mahdollisuudesta suorittaa työn ohessa tuon 1,5 vuotta kestäneen rakennusterveysasiantuntijan koulutuksen.” 

Myös työyhteisöstä Kailla on pelkästään positiivista sanottavaa: ”Sen perusteella, mitä minä olen vuosien varrella nähnyt, niin yhteishenki on ollut jokaisella toimipisteellä hyvä.” 

Oman alan osaamisen lisäksi tarvitaan empatiakykyä

Sisäilmaongelmien keskellä elävät asiakkaat ovat aina hankalassa tilanteessa, joten alalla toimittaessa heihin on osattava suhtautua oikealla tavalla ja ymmärtää myös se, ettei ota asioita liikaa itseensä. 

”Meidän asiakkaat, niin vahinkosaneeraus- kun sisäilmapuolellakin, ovat ymmärrettävästi keskittyneet omaan murheeseensa, joten ei tarvitse mennä paljon pieleen, kun tulee negatiivista palautetta. Sillä näissä hommissa pärjää ja jaksaa, kun tulee hyvin toimeen ihmisten kanssa. Täytyy osata ottaa huomioon se, että asiakkaalla on ahdinko päällä ja käyttäytyä niin, ettei ainakaan lisää sitä. Pitää löytyä ymmärrystä”, Kai selittää.

Työn merkityksellisyys on kuitenkin selkeästi nähtävissä päivittäisessä tekemisessä. Ja kun positiivista palautetta sitten tulee, se tuntuu sitäkin arvokkaammalta.

”Palkitsevimpia hetkiä työssä ovat ne, kun onnistuu löytämään ongelmien aiheuttajat ja saa vielä myöhemmin asiakkaalta tiedon, että ehdotettujen korjausten myötä asia tuli kuntoon ja kaikki osapuolet ovat tyytyväisiä. Tai jos onnistuu selvittämään jonkin erikoisemman tapauksen, jota on jo muiden toimesta yritetty aiemmin tutkia. Jotkut tilanteet voivat jäädä hiukan epävarmoiksikin, mutta pääsääntöisesti aina löytyy jotain parannettavaa.”

”Sisäilma-asioissa ollaan hyvin usein harmaalla vyöhykkeellä, esimerkiksi sisäilmakyselyissä löytyy aina ihmisiä, jotka ovat jollain tavoin tyytymättömiä sisäilman laatuun – riippumatta rakennuksen kunnosta”, Kai lisää.