Mariehamn

Polygon Mariehamns kontaktuppgifter

Thomas Johansson  p. 040 579 0733  thomas.johansson@polygongroup.com

Tjänsterna omfattar utredning, kartläggning och torkning av vatten- och fuktskador samt rivningsarbeten.

Polygon Finland

Polygon har över 45 års erfarenhet av skadeservice i Finland. Vi servar både företagskunder, offentliga kunder och privatkunder. Vi är en skadeentreprenör godkänd av alla försäkringsbolag och en Pålitlig Partner (vastuugroup.fi). 400 anställda arbetar på mer än 30 orter runt om i landet. Våra värderingar är integritet, excellens och empati. Vi följer ansvarsfulla affärsmetoder genom att agera etiskt och respektfullt mot individer, samhälle och miljö. Vi är en del av den internationella Polygon Group, som verkar i 16 länder.

Ota yhteyttä!