Terveys ja turvallisuus

Työntekijöiden hyvinvointi on tärkeää Polygonille.

terveys ja turvallisuus - polygon

Tavoitteenamme on tapaturmien ja vahinkojen ehkäiseminen kaikissa toimipaikoissamme. Tarkkailemme sairauspoissaolojen määrää kaikissa maissa ja seuraamme työssä tapahtuneita vahinkoja kuukausiraportoinnin avulla. Koska työskentelemme vaarallisissa olosuhteissa, tapaturmia sattuu, mutta käytämme erilaisia varotoimenpiteitä niiden ehkäisemiseksi.

Pyrimme vähentämään tapaturmien määrää työterveys- ja työturvallisuusohjeiden sekä työntekijöiden koulutuksen avulla. Erityisen tärkeitä työssämme ovat suojavaatteet ja henkilönsuojaimet sekä haitallisille aineille altistumista ehkäisevä ilmasuodatus. Pyrimme myös ehkäisemään mikrobien ja pölyhiukkasten leviämistä ympäristöön käyttämällä asianmukaista alipaineistusta sekä ilmansuodatusta tiloja puhdistettaessa.