Vahinko-opas

Vahinko-opas

Vahinko-opas “Kun vahinko yllättää…” -tarjoaa vastaukset mm. seuraaviin kysymyksiin: Miten pitää toimia, kun kotona sattuu vahinko? Kenelle vahingosta ilmoitetaan? Mistä saa apua? Kuka maksaa kustannukset?

Kiireellisimmät toimenpiteet

Äkillisten vesi- ja palovahinkojen sattuessa on tärkeintä ryhtyä viipymättä rajoittamaan vahinkoa ja torjumaan jälkivahinkoja esim. poistamalla irtovettä. Usein tähän tarvitaan ulkopuolista asiantuntija-apua ja -välineitä. Polygon Finland Oy:n hätäpäivystysnumerossa 020 7484 00 päivystetään 24 tuntia vuorokaudessa tällaisten tapausten varalta.

Vahinkoilmoituksen tekeminen

Kiireellisten vahingon rajoitustoimenpiteiden jälkeen, kannattaa tehdä heti ilmoitus vahingosta vakuutusyhtiöön, jossa kiinteistö ja/tai irtaimisto on vakuutettu. Ilmoituksen voi tehdä puhelimitse. Isoissa vahingoissa vahinkoilmoitus kannattaa kuitenkin tehdä aina kirjallisesti. Taloyhtiössä asukas ilmoittaa vahingosta välittömästi isännöitsijälle tai vuokranantajalle. Toimistoajan ulkopuolella välitön ilmoitus tehdään isännöitsijän sijaan taloyhtiön edustajalle tai huoltoyhtiön asiakaspalveluun. Isännöitsijä huolehtii vahinkoilmoituksen tekemisestä kiinteistön vakuutusyhtiöön ja asukas omaan kotivakuutusyhtiöönsä.

Vahingon kartoitus

Vahingon laajuus kartoitetaan ja syy pyritään selvittämään. Isoissa vahingoissa vakuutusyhtiön tarkastaja tulee yleensä paikan päälle selvittämään asiaa. Hän tekee tarkastuspöytäkirjan, johon tiedot kirjataan. Usein vakuutusyhtiö siirtää selvitystyön asiantuntijayritykselle. Esimerkiksi Polygon Finland Oy tekee noin 15000 kosteuskartoitusta vuodessa. Kartoituksessa tehdään kosteusmittauksia, kuvataan vahinkoja ja saatetaan joutua avaamaan rakenteita. Joskus otetaan myös esim. materiaalinäytteitä. Polygon Finland Oy tekee tutkimuksista kartoitusraportin, joka toimitetaan yleensä vakuutusyhtiöön sekä toimeksiantajalle.
Vahingon syystä riippuu korvaako vakuutus vahingon vai ei. Korvattavuus on määritelty vakuutusehdoissa. Rakennusvirheistä, esimerkiksi puutteellisesta vedeneristyksestä aiheutuneita vahinkoja ei yleensä korvata. Äkilliset ja arvaamattomasta tapahtumasta aiheutuneet vahingot ovat useimmiten määritelty korvattaviksi. Joskus vahinko voi olla myös osittain korvattava. Jos syy on selvillä, vakuutusyhtiö voi ottaa alustavasti kantaa vahingon korvattavuuteen. Samalla voidaan sopia jatkotoimenpiteistä. Jos syytä ei tiedetä, korvattavuus selviää myöhemmin purku- ja korjaustöiden edetessä.
Vahingoittunutta irtaimistoa tai vaihto-omaisuutta ei saa hävittää ennen kuin vakuutusyhtiö on tarkastanut sen tai antanut luvan hävittämiseen.


Vahingon kuivaus ja korjaus

Vesivahingoissa rakenteet joudutaan usein kuivaamaan koneellisesti ennen korjaustöitä. Polygon Finland Oy on aloittanut vesivahinkojen kuivauspalvelut ensimmäisenä Suomessa jo vuonna 1976. Vakuutusyhtiö ja vakuutuksenottaja sopivat keskenään kuka pyytää tarjoukset korjaustöistä. Useimmiten vakuutusyhtiö pyytää tarjoukset ja arvioi ne. Sen jälkeen vakuutuksenottaja tekee kirjallisen tilauksen korjaustyöstä työn suorittavaan yritykseen. Korjaustyön sopimusosapuolet ovat siis yleensä vakuutuksenottaja ja urakoitsijaliike. Niissä vahingoissa, joita vakuutusyhtiö ei korvaa, osapuolet ovat kiinteistön omistaja ja korjausurakoitsija.

Suurissa vahingoissa voi tulla kyseeseen asumiskeskeytys. Varsinkin jos vakuutuksenottaja on estynyt valmistamasta ruokaa, peseytymästä tai ei voi käyttää WC:tä korjaustöiden takia, hänellä saattaa olla mahdollisuus saada korvausta tilapäisasunnon kustannuksista vakuutusyhtiöstään. Asia tulee selvittää etukäteen vakuutusyhtiön kanssa.

Urakoitsija korjaa tilat vahinkoa edeltäneeseen tasoon. Jos vakuutuksenottaja haluaa teettää perusparannuksia, niiden kustannukset kuuluvat luonnollisesti hänelle itselleen.
On hyvä huomioida, että lähes kaikissa vakuutuksissa vakuutuksenottajan maksettavaksi kuuluu ns. omavastuuosuus korjauskustannuksista. Omavastuuosuuden suuruus kannattaa selvittää hyvissä ajoin ja varautua sen suorittamiseen.

Yleinen vahinkoalan toimintatapa on, että korjausliikkeestä lähetetään lasku toiselle sopimusosapuolelle eli vakuutuksenottajalle, joka toimittaa allekirjoituksellaan varustetun laskun eteenpäin vakuutusyhtiöönsä. Kopio laskusta kannattaa jättää itselle. Vakuutusyhtiö maksaa korvausosuuden urakointiliikkeelle ja lähettää vakuutuksenottajalle korvauspäätöksen, josta selviää vakuutuksenottajan omavastuuosuus. Tämän vakuutuksenottaja suorittaa urakointiliikkeelle. Joissakin tapauksissa vakuutusyhtiö maksaa korvaussumman vakuutuksenottajalle, jonka tulee tällöin maksaa koko korjauslasku urakointiliikkeelle.

Korvauksen suuruuteen saattaa vaikuttaa se onko omaisuus vakuutettu täydestä arvostaan. Alivakuuttaminen pienentää korvauksen määrää. Myös mahdolliset kiinteistön ikävähennykset voivat pienentää korvauksen suuruutta, jolloin itselle jää hoidettavaksi suurempi osuus korjauskustannuksista.
Polygon Finland Oy:n kokonaispalvelu takaa vesivaurion hoitamisen sujuvasti ja vaivattomasti yhden toimittajan kanssa kartoituksesta ja kuivauksesta korjaustöiden viimeistelyyn asti.

Vahinko-opas myös pdf:nä.
Vahinko-opas pdf:nä ruotsiksi.