Asbest sanering en inventarisatie

Asbestverwijdering
Service icon

Asbestsanering en inventarisatie

Bij Polygon kunt u terecht voor het veilig en professioneel verwijderen van alle asbesttoepassingen, maar ook voor de volledige asbestsanering en -inventarisatie van uw woning of bedrijf.

Daarbij maken we een onderscheid tussen de verwijdering van gebonden asbest (zoals golfplaten, leien, cementbuizen, …) en ongebonden asbest (aanwezig in o.a. isolatie rond leidingen, picalplaten en vinylvloer met zwarte lijm). Na een professionele asbestinventarisatie en haalbaarheidsstudie, wordt de juiste methode toegepast om de aanwezige asbest te verwijderen.

ASBEST VERWIJDEREN MET
DE JUISTE METHODE

EENVOUDIGE HANDELINGEN

Asbestgolfplaten moeten in zijn geheel verwijderd kunnen worden, om vrijgave van schadelijke asbestvezels te voorkomen. Indien dit niet kan, doet u best beroep op een erkend asbestverwijderaar om deze werken uit te voeren. Bij gebonden asbest voorzien wij een container met asbestzak voor het veilig deponeren van afval, waarna we ook de afvoer verzorgen in samenwerking met een gespecialiseerd asbestafvalverwerker en alles grondig reinigen.

DE COUVEUSEZAKMETHODE

Deze methode passen we toe om leidingisolatie in buitentoepassingen te verwijderen.

DE HERMETISCHE ZONE

Wanneer er schadelijke asbestvezels vrijkomen, zoals bij het verwijderen van isolatie rond verwarmingsbuizen of vinylvloer gekleefd met lijm, moet dit gebeuren in een luchtdichte, afgesloten ruimte (de hermetische zone). Hierin werken de saneerders in speciale pakken en met volgelaatsmasker. Zij worden bij het verlaten van de zone volledig gedecontamineerd om enige asbestblootstelling te voorkomen. Vervolgens wordt de zone gereinigd, gefixeerd en vrijgegeven na een luchtmeting door een onafhankelijk labo.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Bedankt voor uw aanmelding

error

retry

Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief ontvangt u online nieuwsbrieven van Polygon Belgié. Wij werken volgens GDPR wetgeving. Uw gegevens worden enkel gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven en worden nooit afgegeven aan derden. De gegevens worden opgeslagen in de database van Mailchimp. U kunt zich te allen tijde weer afmelden via een link onderaan de nieuwsbrieven.