Code Blue

Code Blue

Het is een gegeven dat een groot aantal bedrijven een calamiteit zoals brand of overstroming niet meer te boven komt. Polygon Code Blue® biedt een unieke service om bedrijven te helpen de voordelen van een bedrijfscontinuïteit- en rampenherstelplan maximaal te benutten. In de kern richt het programma zich op een nog snellere opvolging bij calamiteiten zodat kritische bedrijfsprocessen snel kunnen worden gestabiliseerd. Dit wordt bereikt door de kritische bedrijfsrisico’s van een organisatie vast te stellen en prioriteiten te registeren zodat calamiteitenteams in geval van schade onmiddellijk aan het werk kunnen.

Stap één – Online beoordeling risicobewustzijn

U kunt zich eenvoudigweg kosteloos voor het Code Blue-programma registreren waarmee u 24 uur per dag, 365 dagen per jaar kunt rekenen op onze ervaren calamiteitenteams.

Als onderdeel van uw registratie krijgt u toegang tot een kosteloos en eenvoudig in te vullen vragenlijst waarna een Risicobewustzijnsprofiel van de huidige bedrijfsactiviteiten wordt opgesteld. Dit profiel is een belangrijk meetinstrument om te bepalen in hoeverre uw huidige perceptie van risico's overeenkomt met de werkelijkheid.

Het profiel bestaat uit drie categorieën: laag, gemiddeld en hoog risico. Allen worden ondersteund door een op maat gemaakte hulpgids waarin aanbevelingen staan voor het treffen van risicobeperkende maatregelen.

Tevens kunt u gebruik maken van een informatieformulier, het zgn. Commercial Property Profile, waarop u essentiële informatie over uw bedrijf zoals vestigingsadressen, contactgegevens en –personen, verzekeringsinformatie, etc. kunt vastleggen. Door ons in het bezit te stellen van dit informatieformulier zijn onze specialisten, in geval van schade, van tevoren op de hoogte welke gebieden voor uw organisatie kritiek zijn en welke maatregelen onmiddellijk moeten worden getroffen om stabilisatie van de situatie te kunnen bewerkstelligen.

U kunt zich hier geheel vrijblijvend registreren voor de Polygon Code Blue® service.

Stap twee – Risico-inventarisatie op locatie

Indien gewenst kunnen wij, tegen een vergoeding, een veel meer gedetailleerde risico-inventarisatie op locatie verrichten. Een opgeleide specialist bekijkt samen met u de gemarkeerde risicogebieden waarbij wordt uitgelegd waar en in hoeverre bepaalde verbeteringen kunnen worden aangebracht. Er wordt een volledig rapport samengesteld waarin de kritische bedrijfsrisico's worden beschreven, preventieve maatregelen worden benoemd en scenario's worden vastgelegd. Deze aanpak sluit naadloos aan op het bedrijfscontinuïteitsplan (BCP) van uw bedrijf. Alle documenten zijn in overeenstemming met de Britse norm voor bedrijfscontinuïteit BS 25999 deel 1/2; een deel van de (Amerikaanse) COSO ERM II-kubus en de laatste Europese ISO 31000* – risicomanagement*.

*Houdt u er rekening mee dat de ISO 31000* -risicomanagement geen certificering is.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Bedankt voor uw aanmelding

Helaas is er iets verkeerd gegaan

Probeer het opnieuw

Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief ontvangt u online nieuwsbrieven van Polygon Nederland. Deze worden ongeveer eens per twee maanden verstuurd.

Wij werken volgens AVG wetgeving. Uw gegevens worden enkel gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven en worden nooit afgegeven aan derden. De gegevens worden opgeslagen in de database van Mailchimp.

U kunt zich te allen tijde weer afmelden via een link onderaan de nieuwsbrieven.