Eerste stappen van de Climate Makeover

In juli werd bekend dat Polygon 1 van de 25 deelnemers van de Climate Makeover is. Deze Makeover wordt georganiseerd door de Nederlandse Klimaatcoalitie. De deelnemers werden geselecteerd op basis van hun motivatie en de mogelijke impact op de CO2-uitstoot.

Wat houdt de Climate Makeover in?

Gedurende een jaar worden wij gecoacht door een professionele partner van het Klimaatplein. Zij helpen ons om binnen 1 jaar volledig klimaatneutraal te gaan ondernemen. We maken daarbij onder andere gebruik van het 5-stappenplan van Klimaatplein.com. We krijgen advies over energiebesparing, welke zal voldoen aan de wet Milieubeheer. En kijken naar de mogelijkheden om zelf energie op te wekken, of dit groen in te kopen. Daarnaast worden alle mogelijkheden van het reduceren van de CO2-uitstoot bekeken en zoveel mogelijk geïmplementeerd. Uiteindelijk wordt er een initiatief genomen om het restant van de CO2-uitstoot te compenseren.

Waar staan we nu?

Eind augustus vond de eerste afspraak met onze adviseur Peter Wiers plaats. Hij bezocht ons hoofdkantoor in Alphen aan den Rijn samen met Marcel Spaas, Sales Agent bij FairClimateFund. Dit is een organisatie die bedrijven, non-profit organisaties en particulieren ondersteunt om klimaatneutraal te worden, op een eerlijke en betaalbare manier. Er werd vastgesteld hoe ver Polygon al was met het opstellen van de CO2-voetprint en het reduceren van de CO2-uitstoot. Welke uitstoot was er al in kaart gebracht en welke maatregelen zijn er al genomen? Marlies van der Meulen, Algemeen Directeur van Polygon verteld: "Ondanks dat er al stappen waren genomen bleek er nog veel toegevoegd te kunnen worden aan onze CO2-voetprint. Naast zaken als diesel en verbruikte stroom moet er bijvoorbeeld ook gekeken worden naar de hoeveelheid bedrijfskleding die jaarlijks wordt gebruikt en hoeveel papier verbruiken we eigenlijk per jaar?"

Daarnaast keken we naar de hoeveelheid CO2 uitstoot die wij compenseren dankzij onze reconditioneringswerkzaamheden. Door beschadigde producten te herstellen hoeven er immers minder nieuwe producten en gekocht en geproduceerd te worden. "Uit de analyse bleek dat een groot deel van de uitstoot hierdoor al gecompenseerd wordt. Maar dit betekent natuurlijk niet dat we al klaar zijn. We kunnen nog grote stappen maken in het verminderen van onze uitstoot!", aldus Marlies van der Meulen.

Hoe gaan we verder?

Nu we met behulp van Peter Wiers al deze zaken inzichtelijk hebben gemaakt hebben we een duidelijk en volledig beeld van onze CO2-uitstoot. Dit betekent dat we doorkunnen naar stap 2 van het stappenplan van Klimaatplein.com: het besparen van energieverbruik binnen onze organisatie.

Om hiermee aan de slag te gaan bezochten we het 'Inspiratie event Klimaatplein' op 13 oktober. We kregen praktische informatie over de mogelijkheden om CO2-neutraal te ondernemen. Zoals het opwekken van zonnestroom en mogelijkheden van brandstofreductie van het wagenpark.

Marlies van der Meulen geeft aan: "Met de praktische kennis van het Inspiratie event en de professionele hulp van Peter Wiers verwachten wij de komende tijd grote stappen te maken richting een CO2-neutrale organisatie."

 

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Bedankt voor uw aanmelding

Helaas is er iets verkeerd gegaan

Probeer het opnieuw

Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief ontvangt u online nieuwsbrieven van Polygon Nederland. Deze worden ongeveer eens per twee maanden verstuurd.

Wij werken volgens AVG wetgeving. Uw gegevens worden enkel gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven en worden nooit afgegeven aan derden. De gegevens worden opgeslagen in de database van Mailchimp.

U kunt zich te allen tijde weer afmelden via een link onderaan de nieuwsbrieven.