klimaatplein.com

Polygon is aangesloten bij klimaatplein.com. Dit is een platform dat bedrijven informeert, inspireert en activeert om energie te besparen met als doel een reductie van de uitstoot van broeikasgassen. Door het aanbieden van bijvoorbeeld een 5-stappenplan en handige rekentools worden bedrijven geholpen om het energieverbruik te verminderen.

Polygon heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan en zet zich al jaren in om de energieverbruik, waterverbruik en afval te reduceren. Zo dragen onze diensten op het gebied van schadeherstel bij aan het milieu. Het zorgt ervoor dat er minder goederen vervangen hoeven te worden na schade, waardoor de hoeveelheid afval wordt gereduceerd. Door het verminderen van het aantal te vervangen producten zijn er tevens minder grondstoffen nodig, wordt het energieverbruik verlaagd en is er minder transport nodig.

Door ons aan te sluiten bij klimaatplein.com willen wij proberen om ons energieverbruik nog meer te verlagen. Om dit te bereiken zullen wij gebruik maken bijvoorbeeld het 5-stappenplan, de rekentools en tips van andere aangesloten bedrijven. 

Polygon - Klimaatplein.com