Klimaatneutraal Gegarandeerd

Sinds september 2018 is Polygon klimaatneutraal. Er zijn diverse maatregelen genomen om de CO2-uitstoot te verlagen. De resterende uitstoot is gecompenseerd middels investering in een duurzaam klimaatproces. Voor de toekomst zijn er veel plannen om de CO2-uitstoot verder te verlagen.

KNGAlle genomen stappen om klimaatneutraal te worden zijn geverifieerd door Climate Neutral Group waardoor Polygon een Klimaatneutraal gegarandeerde organisatie is. Dit is ook terug te vinden op de website van het keurmerk Klimaatneutraal gegarandeerd. Bedrijven die het keurmerk hebben ontvangen zijn ook te herkennen aan het logo.