Wateroverlast

De oorzaken van wateroverlast

In België hebben we met enige regelmaat te kampen met wateroverlast. Polygon is dé specialist die schade na wateroverlast kan herstellen. Maar voorkomen is beter dan genezen. Om wateroverlast te voorkomen moeten we eerst kijken naar de oorzaken ervan.

Lekkages

De oorzaak van een lekkage is vaak lastig te achterhalen, doordat ze voorkomen in zowel leidingen als in constructies en vaak op een onzichtbare plek ontstaan. Wanneer u wateroverlast in uw woning heeft, bijvoorbeeld schimmel, vochtplekken of zelfs plassen water kan dit veroorzaakt worden door een lekkage in een leiding of afvoer die zich in de muur of achter een vals wand of plafond bevindt. Ook is het mogelijk dat er een lekkage in de constructie zit, bijvoorbeeld in het dak of de fundering. Polygon specialisten voeren een non-destructieve lekdetectie uit. De oorzaak van de wateroverlast kan dan worden opgelost en de schade kan hersteld worden. Lees meer over lekdetectie.

Overstromingen

Overstromingen vanuit rivieren, meren en kanalen komen zo nu en dan voor. Er is in kaart gebracht welke gebieden in Vlaanderen gevoelig zijn voor overstromingen, kijk voor een kaart op www.watertoets.be. Daarnaast vind u via deze link ook een aantal tips om uw woning te beschermen tegen wateroverlast door overstromingen.

Bij grote overstromingen is er sprake van een calamiteit. In dit soort noodgevallen is het belangrijk dat u weet wat u moet doen. Bekijk onze Calamiteitenkaart voor een aantal tips en manieren om u voor te bereiden op calamiteiten zoals een overstroming.

Regenbuien

De steeds vaker voorkomende extreme regenbuien zijn een belangrijke oorzaak van wateroverlast. De overlast die hierdoor ontstaat wordt nog versterkt door verstedelijking, doordat water lastig afgevoerd kan worden. Er kan ook overbelasting van het rioolstelsel en/of uittredend grondwater ontstaan. Dit overschot aan water kan vervolgens tot overlast leiden en schade veroorzaken aan uw woning. Om de kans hierop te verkleinen wordt bijvoorbeeld aangeraden om niet uw hele tuin te bestraten, maar gras of borders te maken waardoor water makkelijker in de grond zakt.

Schade door wateroverlast?

Heeft u schade aan uw woning of pand als gevolg van wateroverlast? Polygon is expert in het drogen van waterschade en herstelt de schade volledig voor u. Onze experts bieden altijd een op maat gemaakt plan van aanpak, omdat iedere schade anders is. Op die manier is de schade snel herstelt en kunt u weer overgaan op de orde van de dag!

 

Lees meer over herstel na waterschade