Herstel na brandschade

Neem contact op via 0800 - 68 68 377

Of vul het contactformulier in

Brandschade

Uit ervaring weten wij dat brandschade in uw woning of bedrijfspand en aan uw bezittingen een enorme impact kan hebben. Heeft u te maken met brandschade? Dan wilt u dit snel opgelost hebben, zonder al te veel extra overlast. Polygon helpt u daarbij.

Na een brand bestaat de rol van Polygon zowel uit het schoonmaken van de locatie als het beperken van gevolgschade. Deze gevolgschade bestaat bijvoorbeeld uit rookschade, corrosie, waterschade door het blussen en roet.

Het schoonmaken van brandschade bestaat uit de volgende werkzaamheden:

  1. Beschadigde ruimtes inspecteren en beoordelen
  2. Veiligheid van stroom- en gasleidingen controleren
  3. Het opruimen van as en puin
  4. Geuren zo veel mogelijk verwijderen door uw woning te ventileren
  5. Materialen en bezittingen afvoeren die we niet kunnen of mogen herstellen
  6. Materialen en bezittingen meenemen die we wel kunnen en mogen herstellen
  7. Nog aanwezige geuren verwijderen
  8. Muren, plafonds, kunststof en hout reinigen om de aanslag van rook en roet te verwijderen
  9. Bezittingen schoonmaken om roet, rook en geuren te verwijderen
  10. Wanneer er waterschade blijkt te zijn zullen wij het pand en de spullen drogen

 

Gevolgschade na brand

Bij brandschade heeft u meestal ook te maken met schade door rook en roet. Onze specialisten kennen de vele soorten aanslag van rook en roet. Ook bekijken ze meteen hoe groot de schade is en maken ze op basis daarvan keuzes bij het uitvoeren van de herstelwerkzaamheden. Zo voorkomen we eventuele gevolgschade, zoals terugkerende rookgeuren of roestvorming.

Bij een brand komen ook vaak chemische stoffen vrij. Deze stoffen kunnen, in combinatie met het bluswater, versneld leiden tot corrosie op (elektrische) huishoudelijke apparatuur en bedrijfsmatige machines en mechanische systemen. Polygon zet diverse methoden in om deze corrosie te verwijderen.

Of we uw bezittingen kunnen herstellen en hoe dat het beste kan gebeuren? Dat bekijken onze specialisten, eventueel samen met een schade-expert. Ze geven uw verzekeraar snel en precies alle benodigde informatie. Daarmee kan uw verzekeraar beslissen of we uw bezittingen gaan herstellen.

WAAR KAN POLYGON U BIJ HELPEN NA BRAND?

Onze specialisten kunnen uw beschadigde bezittingen vaak weer in de oorspronkelijke staat herstellen. Polygon werkt met een aantal specialistische technieken. Daardoor hebben we veel mogelijkheden om u te helpen met bijvoorbeeld:

Neem contact op