Schimmel in huis

Schimmelsporen in huis

Schimmelsporen zijn in principe altijd overal aanwezig. Zolang het vochtgehalte en de temperatuur normaal zijn gebeurt er normaal gesproken weinig tot niets. De schimmelsporen “slapen” dan als het ware. Echter wanneer het evenwicht wordt verstoord, bijvoorbeeld bij een hoge relatieve luchtvochtigheid, gaan de schimmels zich snel ontwikkelen.

Er zijn een aantal criteria nodig voordat schimmels zich gaan ontwikkelen:

  • Een voedingsbodem van organisch materiaal, bv. levensmiddelen of hout
  • Temperatuur: Hoe hoger de temperatuur hoe sneller schimmel zich ontwikkeld
  • Vocht: Hoe hoger de Relatieve luchtvochtigheid hoe sneller schimmels zich ontwikkelen

Na brand en waterschade ontstaat er dan ook zeer vaak schimmel in huis en bijkomende stank. Ook in slecht geventileerde woningen en ruimtes ontwikkelen schimmels zich sneller.

Schimmel in huis kunt u herkennen aan zwarte vlekjes op de muren, voegen of kitranden. Ook kan er een muffe lucht ontstaan. Zonder de juiste behandeling kunnen stank en schimmel in huis leiden tot groot ongemak voor bewoners en een gevaar vormen voor de gezondheid.

Schimmel in huis verwijderen

Polygon past een aantal technieken toe om stank te bestrijden (desodorisatie). Daarnaast verwijderd Polygon bacteriën, zwammen, gist, schimmels en meeldauw. Wij gebruiken verschillende methoden om schimmel te bestrijden, bijvoorbeeld door het gebruik van vochtige- en thermische ‘mist’ met milieuvriendelijke desinfecteermiddelen en ozonbehandelingen. Door gebruik te maken van een zorgvuldig gekozen combinatie van technieken, garandeert Polygon een unieke en effectieve service om gebouwen volledig te reinigen en geurvrij te maken. Het uitgangspunt bij de bestrijding van schimmel in huis is het  voorkomen van gezondheid gerelateerde problemen.

Heeft u last van schimmel in huis, de badkamer of op de muur? Polygon helpt u graag met het verwijderen van de schimmel.

Neem contact op