Blower door test

Luchtdichtheidsmeting

Kieren en bouwkundige aansluitingen in woningen die ongecontroleerd buitenlucht binnenlaten zorgen voor verspilling van energie en dus geld. Koude lucht moet immers opgewarmd worden en bovendien geeft tocht een onbehaaglijk gevoel. De verliezen kunnen oplopen tot meer dan 15%. Een Blower door test door Polygon is de oplossing voor dit probleem.

Een Blower door test is een onderzoek waarbij de luchtdichtheid van een gebouw wordt gemeten. Zo kunnen we bepalen hoeveel lucht uit de woning ontsnapt of binnenkomt, wanneer ramen, deuren en ventilatiesystemen gesloten zijn.

Werkwijze

  1. In een toegangsdeur wordt de blowerdoor geplaatst, dit is een scherm met daarin een ventilator gemonteerd.
  2. Alle ramen, deuren en overige ventilatie worden gesloten. Aan de hand van ingevoerde data in een speciaal ontwikkeld softwareprogramma, wordt de ruimte in onder- en overdruk geplaatst.
  3. Het systeem genereert vervolgens een rapport waarin vermeld staat wat de mate van luchtdichtheid is en of het gebouw voldoet aan de vereiste norm.

Als de hoeveelheid luchtverplaatsing de normering volgens het bouwbesluit overschrijdt kan men spreken van een gebouw met te veel luchtlekkage. Polygon kan vervolgens vaststellen waar deze luchtlekkages zich exact bevinden. Hiervoor maken wij gebruik van thermografie en de rookmethode. Op basis hiervan kunt u maatregelen treffen om de aangegeven gebieden te herstellen. Polygon levert na de test een certificaat aan.

Resultaat

Het energieverlies als gevolg van luchtlekkages kan oplopen tot meer dan 15%. Door toepassing van een Blower door test kan Polygon de luchtdichtheid van bestaande en nieuwe gebouwen meten. Dit helpt bouwbedrijven om vast te stellen of hun bouwwerk  voldoet aan de Europese EN13829 norm omtrent duurzaam bouwen en energiebesparende maatregelen.

Nadat eventuele aanpassingen zijn uitgevoerd zal dit leiden tot verlaging van het energieverbruik en de kosten. Het is wetenschappelijk aangetoond, dat een gebouw dat 15% beter luchtdicht gemaakt is, maar liefst 10% energiebesparing oplevert.

Neem contact op

Voordelen Blower door test

  • De specialisten van Polygon stellen probleemgebieden vast en brengen deze in kaart
  • Een niet-destructieve opsporingsmethode
  • Snelle detectie van luchtlekkages
  • Mogelijkheid om te bepalen of wordt voldaan aan de wettelijke norm
  • Leidt na eventuele aanpassingen tot aanzienlijke besparing op energiekosten
  • Terugdringing tochtklachten waardoor woon- en/of werkklimaat verbetert
  • De gemeten resultaten kunnen gebruikt worden voor verdere EPA-verslaggeving en/of passiefhuiscertificatie