Thermografisch onderzoek

Thermografie

Thermografie is een meetmethode waarbij de temperatuur gemeten wordt. Er wordt gewerkt met een thermografische camera waarmee een visuele weergave (thermogram genoemd) van de temperatuur wordt gemaakt. In de thermogram worden met behulp van kleuren temperatuurverschillen aangegeven. Een thermogram bevat altijd een temperatuurschaal waaruit duidelijk wordt welke temperatuur er gemeten is.

Toepassing van thermografie

Polygon maakt gebruik van thermografisch onderzoek om lekkages op te sporen. Door temperatuurverschil te meten kunnen we leidingen in muren zichtbaar maken. In sommige gevallen kunnen we met behulp van thermografie een lekkage direct lokaliseren doordat er rondom een leiding ook temperatuurverschil optreed als de leiding belast wordt door een kraan open te zetten. Daarnaast zijn lekkages in verwarmingsbuizen ook snel zichtbaar met thermografisch onderzoek.

Thermografisch onderzoek Polygon

Bouwkundige lekkages en luchtlekkage

Ook lekkages en problemen met isolatie op platte daken kunnen snel opgespoord worden middels thermografie. Hierbij scant de Polygon specialist het dak en lokaliseert gebieden waar vocht is ingesloten en waar de isolatie is beschadigd. Er worden zowel waterlekkages als luchtlekkages opgespoord. Door luchtlekkages op te sporen en op te lossen kunnen energiekosten sterk gereduceerd worden.

Kostenbesparingen dankzij thermografie

Het gebruik van thermografisch onderzoek is zeer kostenbesparend. Reden hiervoor is dat leidingen en voor het oog onzichtbare problemen op het gebied van vocht en lucht zichtbaar gemaakt kunnen worden zonder hak- en breek werk. Pas als het probleemgebied in kaart is gebracht hoeft er (eventueel) hak- en breekwerk plaats te vinden om een probleem op te lossen. Hierdoor worden de kosten en gevolgschade beperkt.

Meer informatie over lekdetectie