Petter Andaas, prosjektleder

Petter Andaas

Hva er det du jobber som?

Jeg jobber som prosjektleder i Polygon MidtNorge i Trondheim.

Hva innebærer jobben som prosjektleder?

Jeg mottar som regel oppdrag via verktøy In4Mo hvor jeg finner informasjon vedrørende skadetype og skadelidte.

Jeg tar umiddelbart kontakt med den skadelidte per telefon for å avtale en besiktigelse samt påbegynne prosessen som innbefatter det å ivareta kunden og dens interesser/ønsker. Før utførelse kan igangsettes kartlegger jeg totalt skadeomfang, utarbeider planskisser som dokumentasjon til våre egne medarbeidere og kunde, estimerer totalkostnaden på skaden før jeg samler dette i en utfyllende rapport. Jeg følger opp det utførende arbeidet i prosjektet og ivaretar kundens behov for informasjon.

Hva liker du aller best i jobben din?

Vi lever i en uforutsigbar hverdag, man vet aldri når og hvilken skade som kommer inn. Jeg opplever mennesker i forskjellige situasjoner og tilstander. Jeg får muligheten til å jobbe alene, men også være del av et team. Kort sagt har jeg en variert arbeidsdag.

Hvordan føler du at du hjelper kundene og utgjør en forskjell?

I min jobb oppnår jeg en god dialog og forståelse med kunden. Ved en skade er det viktig at jeg som prosjektleder ivaretar kundens ønsker, forsikringsselskapets krav, men samtidig skal man være Polygons forlengede arm på en positiv måte ovenfor kunden. En prosjektleder skal ha empati og forståelse for kundens forventninger samtidig som vi ivaretar selskapets krav.