Nyheter & presse meldinger

Samarbeid på tvers av landegrenser

17.10.2019

En alvorlig brann i Norge førte til at Polygon Norway, POLYGONVATRO og Polygon Denmark samarbeidet om Major & Complex Claims-prosjektet for å fullføre restaureringen, til en verdi på ca 20 millioner kroner. Det forventes at fabrikken kan åpnes igjen tidsnok til den viktige sildesesongen.