Nyheter & presse meldinger

Polygon Group kjøper Kaph Entreprenør i Norge.

29.04.2021

Polygon Group har inngått en avtale om kjøp av Kaph Entreprenør AS (“Kaph”) i Norge. Kaph og Polygon er begge skadesaneringsselskap med virksomhet innen Prosjektledelse, utbedring av bygningsskader etter vann, brann og værhendelser. Kaph har i dag lokasjoner som dekker området Vestlandskysten opp til Bergen, Sørlandet, Østlandet og Innlandet opp til Lillehammer. Polygon har et landsdekkende nettverk. Kaph og Polygon har begge forsikringsselskapene som sine største kunder, men leverer også håndverk, servicetjenester og miljø/industri tjenester ut til andre kundesegmenter. Kaph og Polygon i Norge har henholdsvis ca. 220 og 710 kompetente og serviceinnstilte medarbeidere.