Högt teknikinnehåll på Byggdoktorernas Utvecklingsdag

Nyheter

I september hölls Byggdoktorernas Utvecklingsdag i Linköping. Syftet var att ge byggdoktorer ett tillfälle till erfarenhetsutbyte, kompetenshöjning och nätverkande mellan de erfarenhetsmöten som arrangeras vartannat år. Polygon och AK-konsult var väl representerade med hela åtta byggdoktorer.

Läs mer

Nyhetsbrev sept 2016

Nyheter

Tre snabba nyheter om effektiv läcksökning med gas, hög affärsetik inom Polygon och AK-konsult genom utbildning och införande av visselblåsarfunktion samt ett exempel på torkning med vårt koncept Eco-Dry som sparar enormt mycket tid och pengar.

Läs mer

Konsten att förutse och förebygga fukt

Nyheter

Störningsfri produktion är alltid en utmaning i byggprojekt. Brister i fukthantering innebär ofta stora störningar, onödigt slöseri och förseningar av projektet. Vi hjälper dig med kunskap, erfarenhet och rätt teknik.

Läs mer

Hyr teknisk utrustning i världsklass!

Nyheter

Vi hjälper dig att hålla rätt klimat i sommar! Polygon och AK-konsult hyr ut avancerad utrustning för kyla, avfuktning, värme och befuktning. Med Sveriges bredaste och bästa maskinpark erbjuder vi utrustning som hanterar luftvolymer upp till 50 000 m3/h.

Läs mer

Hög affärsetik i fokus hos Polygon och AK-konsult

Nyheter

Våren 2016 har Polygon och AK-konsults medarbetare genomfört ett omfattande utbildningsprogram i regler för anti-trust, anti-korruption och en intern Uppförandekod. Polygon och AK-konsult har också infört en visselblåsarfunktion dit medarbetare kan rapportera eventuella oegentligheter.

Läs mer