Minska skadetiden med 40% med energieffektiva avfuktare

Nyheter

Eco-Dry är Polygons och AK-konsults eget koncept för högeffektiv avfuktning med mycket låg energiförbrukning. Med Eco-Dry reduceras torktiden med 40-50 procent, samtidigt som energikostnaderna minskar markant.

Läs mer

Nyhetsbrev juni 2016

Nyheter

Polygons och AK-konsults andra nyhetsbrev bjuder på mängder med intressanta nyheter inom vårt expertområde - att förebygga och lösa vattenskador, fukt- och miljöproblem i byggnader.

Läs mer

Polygon och AK-konsult lanserar tjänster inom förebyggande fuktsäkerhet

Nyheter

Polygon och AK-konsult lanserar ett nytt affärsområde för att stötta byggbranschen med förebyggande fuktsäkerhet. Bakgrunden är att byggbranschen står inför stora utmaningar med höga krav på lönsamhet, hårdare konkurrens och stramare tidplaner. Kunskap om fukt är avgörande för att möta kraven.

Läs mer

Polygon och AK-konsult lanserar tjänster inom läcksökning

Nyheter

Med läcksökning identifieras läckor i tekniska system som vatten och värme. Även lufttäthet i byggnaders klimatskärm kan mätas för att upptäcka och lokalisera luftläckage. Polygon och AK-konsults fukttekniker och konsulter lanserar nu ett brett erbjudande inom läcksökning och lufttäthet i byggnader.

Läs mer

Så effektiviserar du upphandlingen av miljö och hållbarhet!

Nyheter

Erfarenheterna från miljöcertifieringen av Nya Karolinska Solna handlar om att kombinera affärsmässighet, tydliga krav och visuell uppföljning. Vår checklista gör det lättare att göra rätt – hela vägen.

Läs mer