Ny ordförande i SWESIAQ

Nyheter

Maria Nordberg som är chef för Miljö och Hållbarhet på Polygon och AK-konsult har blivit utnämnd till ordförande i SWESIAQ. SWESIAQ är en oberoende, ideell svensk förening för alla med intresse för en hälsosam innemiljö.

Läs mer

Vill du göra en grönare affär?

Nyheter

Nu bjuder vi in dig till ett frukostseminarium som ger konkreta tips på hur du kan arbeta med miljö och hållbarhet för att öka lönsamheten i ditt byggprojekt. Under seminariet presenterar vi ett uppdrag i vårdsektorn och ger konkreta tips för smartare upphandling av den här typen av tjänster. Seminariet är kostnadsfritt. Vi bjuder på frukost!

Läs mer

Nu lanserar AK-konsult nya tjänster inom Miljö och Hållbarhet

Nyheter

Nu erbjuder Polygon och AK-konsult mer kvalificerade och omfattande tjänster inom miljöområdet. Hösten 2015 anställdes Maria Nordberg, tidigare miljöchef på Skanska med nära 20 års erfarenhet inom miljö och hållbarhet. Med lång och bred erfarenhet kommer Maria Nordberg ansvara för Polygons och AK-konsults erbjudande inom Miljö och Hållbarhet i hela Sverige.

Läs mer

Nyhetsbrev feb 2016

Nyheter

I Polygons och AK-konsults nyhetsbrev för februari 2016 kan du läsa mer om Polygon Biokontroll, AK-konsults medverkan i arbetsgruppen för Miljöbyggnad 3.0 samt att AK-konsult fått i uppdrag att beskriva fuktkriterier för Upphandlingsmyndigheten.

Läs mer

Nylansering av Polygon Biokontroll

Nyheter

Med den unika tjänsten Polygon Biokontroll går det att snabbt avgöra om och i vilken omfattning ett material är mikrobiellt skadat efter en vattenskada. Resultatet från den ackrediterade analysmetoden visar om ett material behöver rivas, eller om det räcker med en torkinsats som är betydligt mer kostnadseffektivt och miljövänligt än att riva och återställa byggnaden.

Läs mer