Nyheter

Hyr teknisk utrustning i världsklass!

Nyheter

Vi hjälper dig att hålla rätt klimat i sommar! Polygon och AK-konsult hyr ut avancerad utrustning för kyla, avfuktning, värme och befuktning. Med Sveriges bredaste och bästa maskinpark erbjuder vi utrustning som hanterar luftvolymer upp till 50 000 m3/h.

Läs mer

Hög affärsetik i fokus hos Polygon och AK-konsult

Nyheter

Våren 2016 har Polygon och AK-konsults medarbetare genomfört ett omfattande utbildningsprogram i regler för anti-trust, anti-korruption och en intern Uppförandekod. Polygon och AK-konsult har också infört en visselblåsarfunktion dit medarbetare kan rapportera eventuella oegentligheter.

Läs mer

Minska skadetiden med 40% med energieffektiva avfuktare

Nyheter, Konstruktion torkning, Fukt

Eco-Dry är Polygons eget koncept för högeffektiv avfuktning med mycket låg energiförbrukning. Med Eco-Dry reduceras torktiden med 40-50 procent, samtidigt som energikostnaderna minskar markant.

Läs mer

Nyhetsbrev juni 2016

Nyheter

Polygons och AK-konsults andra nyhetsbrev bjuder på mängder med intressanta nyheter inom vårt expertområde - att förebygga och lösa vattenskador, fukt- och miljöproblem i byggnader.

Läs mer

Polygon och AK-konsult lanserar tjänster inom förebyggande fuktsäkerhet

Nyheter

Polygon och AK-konsult lanserar ett nytt affärsområde för att stötta byggbranschen med förebyggande fuktsäkerhet. Bakgrunden är att byggbranschen står inför stora utmaningar med höga krav på lönsamhet, hårdare konkurrens och stramare tidplaner. Kunskap om fukt är avgörande för att möta kraven.

Läs mer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt