Samarbete över landsgränserna

Nyheter

En förödande brand i Norge fick Polygon Norge, POLYGONVATRO och Polygon Danmark att slå ihop sina resurser och tillsammans genomföra en sanering till ett värde av 40 miljoner norska kronor. Fabriken kunde öppnas igen precis i tid till det viktiga sillfisket.

Läs mer

SPARK: Verktyget som skiljer oss från konkurrenterna

Nyheter, Vatten och stormskador, Sanering, Inomhusmiljöproblem, Fukt

I situationer som ofta är stressiga skapar SPARK-portalen lugn och trygghet. SPARK har utvecklats i nära samarbete mellan Polygon, vår leverantör av digitala lösningar, Evry och kunden HSB.

Läs mer

Traineeprogram utbildar framtidens Fuktkonsulter

Nyheter

Är du utbildad ingenjör och är intresserad av byggprocessen? Lockas du av en spännande roll som trainee i en platt och kundnära organisation i ett företag med kraftig tillväxt? Då kanske du är en av Polygon|AKs framtida Fuktkonsulter!

Läs mer

Kunderbjudandet stärks i Göteborgsområdet

Nyheter, Mögelskada, Vatten och stormskador, Sanering

Under 2018 breddade Polygon Sverige AB sitt erbjudande genom att saneringsverksamhet etablerades i Stockholm, Mälardalen, södra Norrland och Dalarna. Tillväxten skedde genom förvärv av Refix Skadesanering AB och Caliber Sanering Sverige AB. I november tas nästa steg i utvecklingen då saneringsverksamhet startas även i Göteborg.

Läs mer

Nyhetsbrev Juni 2019

Nyheter

Polygon och AK-Konsult fortsätter att vara med och leda förändring och bidra till att ny kunskap sprids i branschen. För att beräkna skaderisk på konstruktion, och därmed framtida inomhusmiljöproblem, försöker vi i ett SBUF-finansierat projekt standardisera beräkningar av hur fukt omfördelas i betong över tid. Läs även mer om varför goda relationer är ovärderliga och om hur vi kallas in som fuktexperter efter en brand i två flerfamiljshus.

Läs mer